Boże Ciało 30.05.2024

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej

Od Wielkiego Czwartku 2024 roku cała Archidiecezja Krakowska trwa [ufam, że nadal będziemy używać czasu teraźniejszego, co byłoby pięknym owocem zakończonego Kongresu Eucharystycznego] w dziękczynieniu za Eucharystię, która jest – jak to ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego – „źródłem i  szczytem Kościoła”. Wiele było okazji do tego, by  pogłębić naszą wiedzę i nasze rozumienie tego Daru. Nade wszystko, by uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem i zanurzyć się w modlitwie uwielbienia, a potem wyjść do świata, w którym żyjemy, i tym Darem się dzielić. Szczególną więc wymowę miało tegoroczne świętowanie uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej. Pamiętając na słowa Pana Jezusa: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10,32), wyszliśmy gromadnie na ulice naszej parafii, by był On obecny w codzienności: pomiędzy naszymi domami, na rozkopanych ulicach, którymi się ostatnio przemieszczamy, pośród spotykanych ludzi

Janina Wiercioch

fot: Jacek Zduń