Małżeństwo

Doskonali miłość ludzką małżonków i daje im łaski,
by uświęcali się w drodze ku życiu Bożemu

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, zostało ustanowione przez Stwórcę i kieruje się własnymi prawami.

Skutki małżeństwa:

 • między małżonkami rodzi się wieczysty i wyłączny węzeł, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane,
 • małżonkowie otrzymują łaskę właściwą sakramentowi przez którą:
  • zostają przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności,
  • wzmacnia się ich nierozwiązywalna jedność
  • wspomagają się wzajemnie w życiu małżeńskim oraz w przyjmowaniu i wychowaniu do świętości potomstwa;
 • małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

 

Ślub w Parafii Najświętszego Salwatora krok po kroku:

 1. Spotkanie w kancelarii parafialnej

Na rok przed planowanym ślubem przyszli małżonkowie powinni udać się do kancelarii parafialnej. Na spotkaniu zostanie ustalony termin ślubu oraz zarezerwowana świątynia w której odbędzie się ceremonia zaślubin. Na terenie naszej parafii znajdują się 3 świątynie:

 1. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Augustyna (S.S. Norbertanek) przy ul. Kościuszki
 2. Kościół Najświętszego Salwatora (mieści około 50 osób) przy ul. Św. Bronisławy
 3. Kaplica św. Małgorzaty przy ul. Św. Bronisławy (nieczynna, aż do odwołania ze względu na prace konserwatorskie)

 

 1. Kurs przedmałżeński

Narzeczeni muszą odbyć kurs przedmałżeński 3–12 miesięcy przed ślubem. W parafii Najświętszego Salwatora nie są prowadzone kursy przedmałżeńskie, ale odbywają się np. u Ojców Dominikanów, w parafii św. Józefa czy w innych parafiach naszej Archidiecezji.

 

 1. Wizyta w poradni rodzinnej

Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej. Przy naszym kościele, działa bezpłatna Poradnia Specjalistyczna, w której spotkać się można z doradcami życia rodzinnego. Czynna jest w poniedziałki od godz. 17.00 (w okresie wakacji nieczynna). Można również skorzystać z innych poradni na terenie archidiecezji.

 

 1. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej

Protokół przedślubny spisuje się na trzy miesiące przed ślubem w terminie wcześniej ustalonym z księżmi pracującymi w parafii (kontakt: parafiasalwator@gmail.com). Należy wówczas przedłożyć następujące dokumenty:

 • Dowody osobiste,
 • Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa),
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu! W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
 • Indeks (świadectwo) ukończenia katechizacji,
 • Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

 

 1. Spowiedź przedślubna

W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

 

 1. Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

 

 1. Spotkanie z duszpasterzem

Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa.

 

Kontakt:

Wstępnych informacji udzielamy drogą elektroniczną: e-mail: parafiasalwator@gmail.com

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – SPRAWY FORMALNE W KANCELARII: PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, SOBOTA