WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA – O NAS

Wspólnota Żywego Różańca działa w parafii Najświętszego Salwatora wiele lat, ale największy jej rozwój nastąpił od roku 2012 wraz z objęciem probostwa przez księdza kanonika Stanisława Sudoła. Ksiądz Proboszcz wykorzystując swój dar przekonywania, znacząco powiększył grono modlących się codziennie na różańcu, dlatego trzeba było utworzyć kolejne, nowe róże różańcowe.

Wspólnota Żywego Różańca w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, to wspólnota, która obecnie składa się z dziesięciu dwudziestoosobowych grup, zwanych różami. Opiekunem duchowym całej wspólnoty jest ksiądz kanonik Stanisław Sudoł – proboszcz parafii Najświętszego Salwatora.

WŻR w naszej parafii liczy obecnie 200-tu członków, pogrupowanych w 10 różach, z których każda ma wybranego przez siebie patrona. Patronami poszczególnych róż są:

 1. św. Teresa od Dzieciątka Jezus
 2. św. Barbara
 3. św. Zofia
 4. św. Jan Paweł II
 5. św. Bernadetta Soubirous
 6. św. Rita
 7. św. Faustyna
 8. bł. Bronisława
 9. św. Jan Chrzciciel
 10. św. Stanisław Biskup Męczennik

Każdej róży przewodniczy zelatorka oraz jej zastępca, dla których głównym zadaniem jest w każdą pierwszą środę miesiąca, po mszy św. oraz nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wymiana tajemnic różańcowych pomiędzy członkami róży. Odbywa się to w kolejności takiej, jak przebiegają tajemnice w Różańcu św., czyli tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i światła.

Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedną, otrzymaną tajemnicę różańcową, w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc roku przez Księdza Proboszcza. Łącznie więc, jedna róża odmawia codzienne jeden, cały różaniec.

Cele i działania Wspólnoty Żywego Różańca w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

Zadania członków Wspólnoty Żywego Różańca to:

 • odmawianie codziennie jednej, wyznaczonej tajemnicy różańca – to podstawowy obowiązek,
 • udział w pierwszą środę każdego miesiąca o godz. 18.00. w zmianie tajemnic różańcowych,
 • częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach eucharystycznych i maryjnych,
 • rozszerzanie czci Maryi poprzez przykład życia i działalność apostolską,
 • odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika,
 • udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy,

Celem Wspólnoty Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem.

Natomiast dla członków Wspólnoty Żywego Różańca codzienne odmawianie tej modlitwy pozwala na umocnienie wiary, nadziei, ułatwia nabywanie cnót chrześcijańskich w dążeniu do świętości, a także uczy nieść pokój Boży i miłość.

———-

Oprócz standardowych zadań każdego z członków, wspólnota żywego różańca w parafii podejmuje również inne działania, o których poniżej.

Członkowie WŻR biorą co roku aktywny udział w uroczystościach Bożego Ciała poprzez:

– przygotowanie i wystrój ołtarza na tę uroczystość w kościółku Najświętszego Salwatora,

– asysta ze świecami i feretronami przy Najświętszym Sakramencie w procesji eucharystycznej.

W parafii Najświętszego Salwatora od stycznia 2015 roku, jako owoc kanonizacji św. Jana Pawła II, rozpoczęliśmy szczególną modlitwę w naszej świątyni, tzw. „Wieczysty Różaniec”, który jest odmawiany w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 17.30. Prowadzony jest on przez Wspólnotę Żywego Różańca, w intencji jej członków oraz ich rodzin, całej wspólnoty parafialnej, a także ojczyzny, Kościoła świętego i całego świata.

Modlitwę różańcową prowadzą poszczególne Róże według wcześniej ustalonego harmonogramu. Przez jeden cały miesiąc różaniec odmawiany jest pod przewodnictwem jednej Róży ze swoim zelatorem. W modlitwie tej mogą brać udział wszyscy parafianie i nie tylko oni.

———-

WŻR wraz z jej opiekunem duchowym, ks. Proboszczem ufundowała obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przy którym w każdą środę odprawiana jest nowenna.

———-

Przewodnicy róż, czyli zelatorzy, rok rocznie w okresie bożonarodzeniowym organizują spotkania opłatkowe dla członków swojej róży różańcowej.

Co roku również, w pierwszym kwartale, spotykają się w celu zaplanowania działań wspólnoty na cały rok.

———-

INTENCJA na miesiąc lipiec modlimy się:

O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla wypoczywających na wakacjach i urlopach, a także dla pracujących na roli.