OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ZWYKŁA

19.I.2020 r.

1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w naszej archidiecezji Tydzień

Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

2. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci bł. Bronisławy, dziewicy.

 • w środę – Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej
  Nieustającej Pomocy.
 • w piątek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa

i doktora Kościoła. Po mszy św. wieczornej nabożeństwo

i koronka do Miłosierdzia Bożego.

 • w sobotę – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA.

 

3. W naszej parafii przeżywamy wizytę duszpasterską czyli „ kolędę „.

Wizyta ma charakter liturgii sprawowanej w „ domowym kościele „

dlatego prosimy, aby stół był nakryty obrusem, na którym stoi krzyż

z zapalonymi świecami oraz woda święcona ( którą można zabrać

do domu z przedsionka kościoła – obok zakrystii ). Po wspólnej modlitwie

i błogosławieństwie, okazja do duszpasterskiej rozmowy.

Szczegółowy program jest wywieszony w gablotce przed kościołem,

na stronie internetowej parafii i w Tygodniku Salwatorskim.

Serdecznie prosimy parafian o zainteresowanie, kiedy będzie kolęda

w ich domu i przekazanie tej informacji swoim sąsiadom. Bóg zapłać.

4. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 19.00. będzie uczestniczył

nasz Parafialny Chór „ SALVATOR „ a następnie po mszy św.

odbędzie się koncert kolęd. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian

i gości na koncert kolęd w okresie Bożego Narodzenia.

5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA ZWYKŁA

26.I.2020 r.

 

1. W dniu dzisiejszym kończymy w naszej archidiecezji Tydzień

Modlitw o Jedność Chrześcijan.

2. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana

i doktora Kościoła.

O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci bł. Bronisławy, dziewicy.

 • w środę – Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej
  Nieustającej.
 • w piątek – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana.

Po mszy św. wieczornej nabożeństwo i koronka

do Miłosierdzia Bożego.

 • w I sobotę miesiąca – Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi rozpoczyna się

o godz. 17.00. rozważaniem tajemnicy różańcowej,

o godz. 17.30. – różaniec, o godz. 18.00. – msza św.

3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.

2.II.2020 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, dlatego po mszy św. będzie adoracja

Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Jana Pawła II.

W dniu dzisiejszym przeżywamy Święto Matki Bożej Gromnicznej,

po mszy św. poświęcimy świece.
XXIV Dzień Życia Konsekrowanego.

2. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci

bł. Bronisławy, dziewicy.

 • w I środę miesiąca – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.

Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, na którą zapraszamy wszystkich parafian
i członków Wspólnoty Żywego Różańca.
Po mszy św. zmianka różańcowa dla Wspólnoty Żywego Różańca.

 • w I czwartek miesiąca – wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki

i Towarzyszy. Po mszy św. wieczornej „ Godzina Święta „ –

UWIELBIENIE, Litania do Pana Jezusa Najwyższego Kapłana

i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

 • w I piątek miesiąca – Msza św. dla dzieci o godz. 18.00.
  Spowiedź św. – 6.30. – 7.00., 8.00. – 8.30., 17.30. – 18.30.
  Po mszy św. wieczornej Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  i koronka do Miłosierdzia Bożego.

3. W naszej parafii dobiega końca wizyta duszpasterska czyli „ kolęda „.

Gdyby ktoś był nieobecny w domu w czasie kolędy, a życzyłby sobie,

aby ksiądz był z wizytą duszpasterską, prosimy o zgłoszenie takiej prośby

dzisiaj po mszy św. w zakrystii.

Pragniemy wszystkim, z którymi spotkaliśmy się w tym roku serdecznie

podziękować za gościnność, życzliwość i ofiarność, która w części

przeznaczona jest na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

Bratnią Pomoc Kapłańską dla księży chorych i starszych, misje,

pomoc biednym i potrzebującym w naszej parafii.

 

W intencji wszystkich, których odwiedziliśmy w czasie tegorocznej

wizyty duszpasterskiej i wszystkich parafian będą odprawione

w przyszłą niedzielę wszystkie msze św. o zdrowie, potrzebne łaski,

błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, św. Jana Chrzciciela

i bł. Bronisławy w Nowym Roku.

 

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA ZWYKŁA

9.II.2020 r.

 

1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci bł. Bronisławy, dziewicy.

 • w środę – Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • w piątek – święto Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa,

patronów Europy. Po mszy św. wieczornej nabożeństwo i koronka
do Miłosierdzia Bożego.

 

2. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

16.II.2020 r.

1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci
  bł. Bronisławy, dziewicy.
 • w środę – Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej
  Nieustającej Pomocy.
 • w piątek – Po mszy św. wieczornej nabożeństwo i koronka

do Miłosierdzia Bożego.

 • w sobotę – święto Katedry św. Piotra, Apostoła.

 

2. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

23.II.2020 r.

 

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy w naszej parafii 40-godzinne

nabożeństwo przygotowujące nas do Wielkiego Postu.

Po południu będzie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu

prowadzona przez poszczególne wspólnoty parafialne,

na którą zapraszamy wszystkich parafian.

 

PROGRAM ADORACJI

 

14.00. – ADORACJA W CISZY

15.00. – PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

BRACTWO ŚW. ANNY, PARAFIALNY KLUB SENIORA

16.00. – AKCJA KATOLICKA, TYGODNIK SALWATORSKI

17.00. – RODZINNIE NA SALWATORZE – RUCH CZYSTYCH SERC

MAŁŻEŃSTW – SCHOLA

18.00. – RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE – OAZA – SŁUŻBA LITURGICZNA

OŁTARZA – MINISTRANCI – LEKTORZY

SALWATORSKA „ 19-STKA „

MŁODZIEŻ – KL. VIII, VII

2. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci
  bł. Bronisławy, dziewicy.
 • w I środę miesiąca – ŚRODA POPIELCOWA.

Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu, który służy przygotowaniu
nas do obchodów Paschy przez modlitwę, post i jałmużnę.
Porządek mszy św.: 6.30., 7.15., 8.00., 9.00., 17.00., 18.00., 19.00.
Na każdej mszy św. będzie obrzęd posypania głów popiołem

na znak pokuty.
Po mszy św. wieczornej o godz. 18.00. nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na którą zapraszamy wszystkich parafian

i członków Wspólnoty Żywego Różańca.

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość

od pokarmów mięsnych.

 • w piątek – Po mszy św. wieczornej nabożeństwo i koronka
  do Miłosierdzia Bożego.

DROGA KRZYŻOWA – 17.00

PROWADZONA PRZEZ DZIECI – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

 

3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1.III.2020 r.

1. „ NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ „

Przeżywamy czas Wielkiego Postu – czas pokuty i nawrócenia.

Czas, który jest szczególną okazją do modlitwy, postu i jałmużny.

Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00.

W Polsce za udział w Gorzkich Żalach, można dostąpić odpustu

zupełnego pod zwykłymi warunkami. Składka na Gorzkich Żalach

jest przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, dlatego po mszy św. będzie adoracja

Najświętszego Sakramentu i Litania św. Jana Pawła II.

 

2. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:

 • we wtorek – O godz. 18.00. msza św. nowennowa ku czci
  bł. Bronisławy, dziewicy.
 • w I środę miesiąca – święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej. Po mszy św. wieczornej nowenna do Matki Bożej
  Nieustającej Pomocy, na którą zapraszamy wszystkich parafian
  i członków Wspólnoty Żywego Różańca.
  Po mszy św. zmianka różańcowa dla Wspólnoty Żywego Różańca.
 • w I czwartek miesiąca – Po mszy św. wieczornej „ Godzina Święta „

UWIELBIENIE, Litania do Pana Jezusa Najwyższego Kapłana

i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

 • w I piątek miesiąca – Msza św. dla dzieci o godz. 18.00.

Spowiedź św. – 6.30. – 7.00., 8.00. – 8.30., 17.30. – 18.30.

Po mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu,

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i koronka
do Miłosierdzia Bożego.

DROGA KRZYŻOWA – 17.00

PROWADZONA PRZEZ WSPÓLNOTĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 • w I sobotę miesiąca – wspomnienie św. Floriana, męczennika.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzające

Niepokalanemu Sercu Maryi rozpoczyna się o godz. 17.00.

rozważaniem tajemnicy różańcowej, o godz. 17.30. – różaniec,

o godz. 18.00. – msza św.

 

 

3. W czasie Wielkiego Postu jest organizowana z naszej parafii pielgrzymka

do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej – 28.III.2020 r.

( sobota ). Wyjazd autokarem o godz. 8.30.

O 10.00. msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie

Dróżki Pana Jezusa. Zapisy w zakrystii.

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła

są do nabycia różne religijne czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela – 6 zł,

Źródło – 5 zł, Tygodnik Salwatorski – 2 zł.