Księża w historii parafii

Proboszczowie

Poniżej zamieszczono spis zawierający dane wszystkich znanych z imienia proboszczów zwierzynieckich. O ile to możliwe ustalono daty sprawowania przez nich funkcji prepozytów oraz daty ich śmierci, w innych przypadkach podana jest data, pod jaką dany proboszcz figuruje w dokumencie historycznym.

1. Detuinus 1252 33. Zygmunt Januszowic 1564 – 1566
2. Teodor 1263 34. Andrzej z Szydłowca 1566 – 1570
3. Arnold 1273 35. Mikołaj z Wieliczki 1570 – 1573 (+10 IV 1573)
4. Henryk 1276 36. Albert z Króż 1573 – 1585
5. Klemens 1288 37. Jakub z Przyłęka 1585 – 1598 (+17 II 1598)
6. Roman 1293 38. Jan Burzycki 1598 – 1613 (+24 III 1613)
7. Mikołaj 1301 39. Maciej Zagórski 1613 – 1630
8. Stanisław 1356 40. Mikołaj Ścierski 1630 – 1661 (+30 V 1661)
9. Ulryk 1366 41. Wojciech Buskowski 1662 – 1663
10. Wojciech1383 – 1385 42. Jacek Bryszkiewicz 1663 – 1689 (+2 XI 1689)
11. Stoigniew 1385 43. Zygmunt Białecki 1689 – 1694 (+10 XI 1694)
12. Nanker 1422 – 1438 44. Herman Suchodębski 1695 – 1705 (+15 II 1705)
13. Tomasz 1439 – 1442 45. Bogumił Byszewski 1705 – 1708 (+23 VIII 1708)
14. Tomasz 1448 46. Mikołaj Łukowski 1708 – 1728 (dalej opat w Strzelnie)
15. Wacław 1450 -1457 47. Wojciech Zdziarski 1728 (+7 VIII 1728)
16. Piotr 1476 – 1481 48. Ludwik Wielowieyski 1728 – 1733 (+16 V 1733)
17. Jan 1496 49. Konstanty de Rehag 1733 – 1762 (+23 V 1762)
18. Wawrzyniec 1498 50. Wacław Tworkowski 1762 – 1795 (+15 XII 1795)
19. Jan 1500 51. Melchior Wyżykowski 1796 – 1820
20. Stanisław Olkuski 1504 52. Bernard Lenartowicz 1820 – 1834 (+7 II 1834)
21. Jan z Chechła 1508 53. Mikołaj Wolski 1834 – 1844 (+15 VIII 1844)
22. Andrzej 1508 – 1511 54. Jan Podgórski 1844 – 1847 (+6 III 1847)
23. Marcin 1512 55. Eugeniusz Tupy 1847 – 1881 (+27 II 1881)
24. Maciej z Miechowa 1518 56. Wawrzyniec Oprzędek 1881 – 1896 (+5 IX 1896)
25. Andrzej 1521 57. Romuald Szwarc 1896 – 1909 (+l 1 XII 1909)
26. Mikołaj z Kamionny 1524 – 1534 (dalej opat w Brzesku) 58. Stanisław Pilchowski 1910 – 1937 (+22 VIII 1937)
27. Krzysztof Borowski 1534 – 1537 59. Ferdynand Machay 1937 – 1944 (+31 VII 1967)
28. Jan Kośmider z Krzepic 1537 – 1540 60. Władysław Długosz 1944 – 1971 (+l 8 X 1971)
29. Andrzej z Wawrzeńczyc 1546 61. Marian Jakubiec 1971 – 1975
30. Feliks z Brzeska 1550 62. Jerzy Bryła 1 IX 1975 – 4 IX 2005
31. Piotr z Ujazdu 1552 – 1555 (+11 IX 1555)
63. Stefan Misiniec 4 IX 2005 – 30 VI 2012

64. Stanisław Sudoł 1 VII 2012 –

32. Andrzej z Szydłowca 1556 – 1564

 

 

 

Bibliografia

W opracowaniu historycznym wykorzystano nastepujące publikacje:

1. Daranowska-Łukaszewska, J., Henoch-Marendziuk, R. (red.). (1995). Kraków, Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie, Kościoły i klasztory. W: Łoziński, Z., Wolff-Łozińska, B., Kałamańska-Saeed, M. (red.). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV, cz. VII, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

2. Dzielnica VII Zwierzyniec [dok. elektr.] (2006). W: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnica_VII_Zwierzyniec

3. Gawlik, Z. (1948). Kościół św. Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, t. 10.

4. Gawlik, Z. (1948). Romański kościół św. Salwatora w Krakowie. Prace Komisji historii Sztuki, t. 9.

5. Grabski, W.; Zin, W. (1966). Kościół św. Salwatora w Krakowie w świetle ostatnich badań, [w:] Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk.

6. Hawrot, J (1956). Pierwotny kościół pod wezwaniem Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 1.

7. Hawrot, J. (1958). Prace wykopaliskowe na Salwatorze w Krakowie w 1957 r. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 2.

8. Niechaj, M. (dok. elektr.) (2006). Dzielnica VII. Urząd Miasta Krakowa. http://www.um.krakow.pl/dzielnice/historycznie/historia07.htm

9. Pianowski, Z. (1986). Kilka uwag o kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 3/4.

10. Radwańska, T. (1986). Kościół Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie w świetle badań archeologicznych. Materiały Archeologiczne, t. 13.

11. Radwańska, T. (1993). Krakowski kościół Najśw. Salwatora po badaniach archeologicznych w latach osiemdziesiątych. Materiały Archeologiczne, t. 27, z. 1.

12. Rożek, M. (1988). Salwator. Zabytki i tradycje Zwierzyńca, Kraków: COiT.

13. Rożek, M. (2005). Kościoły Zwierzyńca, Kraków: WiP.

14. Tumidajski, P. (2005-2006). Romański kościół Najświętszego Salwatora – stan obecnych badań archeologicnych i historycznych. Tygodnik Salwatorski nr 575, 576, 578, 580, 585, 587, 589, 591.

15. Żaki, A. (1956). Badania archeologiczne koło kościoła Salwatora w Krakowie w 1955 r. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 1.