Księża w historii parafii

Proboszczowie

Poniżej zamieszczono spis zawierający dane wszystkich znanych z imienia proboszczów zwierzynieckich. O ile to możliwe ustalono daty sprawowania przez nich funkcji prepozytów oraz daty ich śmierci, w innych przypadkach podana jest data, pod jaką dany proboszcz figuruje w dokumencie historycznym.

1. Detuinus 1252
2. Teodor 1263
3. Arnold 1273
4. Henryk 1276
5. Klemens 1288
6. Roman 1293
7. Mikołaj 1301
8. Stanisław 1356
9. Ulryk 1366
10. Wojciech1383 - 1385
11. Stoigniew 1385
12. Nanker 1422 - 1438
13. Tomasz 1439 - 1442
14. Tomasz 1448
15. Wacław 1450 -1457
16. Piotr 1476 - 1481
17. Jan 1496
18. Wawrzyniec 1498
19. Jan 1500
20. Stanisław Olkuski 1504
21. Jan z Chechła 1508
22. Andrzej 1508 - 1511
23. Marcin 1512
24. Maciej z Miechowa 1518
25. Andrzej 1521
26. Mikołaj z Kamionny 1524 - 1534 (dalej opat w Brzesku)
27. Krzysztof Borowski 1534 - 1537
28. Jan Kośmider z Krzepic 1537 - 1540
29. Andrzej z Wawrzeńczyc 1546
30. Feliks z Brzeska 1550
31. Piotr z Ujazdu 1552 - 1555 (+11 IX 1555)
32. Andrzej z Szydłowca 1556 - 1564
33. Zygmunt Januszowic 1564 - 1566
34. Andrzej z Szydłowca 1566 - 1570
35. Mikołaj z Wieliczki 1570 - 1573 (+10 IV 1573)
36. Albert z Króż 1573 - 1585
37. Jakub z Przyłęka 1585 - 1598 (+17 II 1598)
38. Jan Burzycki 1598 - 1613 (+24 III 1613)
39. Maciej Zagórski 1613 - 1630
40. Mikołaj Ścierski 1630 - 1661 (+30 V 1661)
41. Wojciech Buskowski 1662 - 1663
42. Jacek Bryszkiewicz 1663 - 1689 (+2 XI 1689)
43. Zygmunt Białecki 1689 - 1694 (+10 XI 1694)
44. Herman Suchodębski 1695 - 1705 (+15 II 1705)
45. Bogumił Byszewski 1705 - 1708 (+23 VIII 1708)
46. Mikołaj Łukowski 1708 - 1728 (dalej opat w Strzelnie)
47. Wojciech Zdziarski 1728 (+7 VIII 1728)
48. Ludwik Wielowieyski 1728 - 1733 (+16 V 1733)
49. Konstanty de Rehag 1733 - 1762 (+23 V 1762)
50. Wacław Tworkowski 1762 - 1795 (+15 XII 1795)
51. Melchior Wyżykowski 1796 - 1820
52. Bernard Lenartowicz 1820 - 1834 (+7 II 1834)
53. Mikołaj Wolski 1834 - 1844 (+15 VIII 1844)
54. Jan Podgórski 1844 - 1847 (+6 III 1847)
55. Eugeniusz Tupy 1847 - 1881 (+27 II 1881)
56. Wawrzyniec Oprzędek 1881 - 1896 (+5 IX 1896)
57. Romuald Szwarc 1896 - 1909 (+l 1 XII 1909)
58. Stanisław Pilchowski 1910 - 1937 (+22 VIII 1937)
59. Ferdynand Machay 1937 - 1944 (+31 VII 1967)
60. Władysław Długosz 1944 - 1971 (+l 8 X 1971)
61. Marian Jakubiec 1971 - 1975
62. Jerzy Bryła 1 IX 1975 - 4 IX 2005
63. Stefan Misiniec 4 IX 2005 - 30 VI 2012
64. Stanisław Sudoł 1 VII 2012 -

 

 

Bibliografia

W opracowaniu historycznym wykorzystano nastepujące publikacje:

1. Daranowska-Łukaszewska, J., Henoch-Marendziuk, R. (red.). (1995). Kraków, Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie, Kościoły i klasztory. W: Łoziński, Z., Wolff-Łozińska, B., Kałamańska-Saeed, M. (red.). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV, cz. VII, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

2. Dzielnica VII Zwierzyniec [dok. elektr.] (2006). W: Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnica_VII_Zwierzyniec

3. Gawlik, Z. (1948). Kościół św. Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, t. 10.

4. Gawlik, Z. (1948). Romański kościół św. Salwatora w Krakowie. Prace Komisji historii Sztuki, t. 9.

5. Grabski, W.; Zin, W. (1966). Kościół św. Salwatora w Krakowie w świetle ostatnich badań, [w:] Sprawozdania Polskiej Akademii Nauk.

6. Hawrot, J (1956). Pierwotny kościół pod wezwaniem Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 1.

7. Hawrot, J. (1958). Prace wykopaliskowe na Salwatorze w Krakowie w 1957 r. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 2.

8. Niechaj, M. (dok. elektr.) (2006). Dzielnica VII. Urząd Miasta Krakowa. http://www.um.krakow.pl/dzielnice/historycznie/historia07.htm

9. Pianowski, Z. (1986). Kilka uwag o kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 3/4.

10. Radwańska, T. (1986). Kościół Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie w świetle badań archeologicznych. Materiały Archeologiczne, t. 13.

11. Radwańska, T. (1993). Krakowski kościół Najśw. Salwatora po badaniach archeologicznych w latach osiemdziesiątych. Materiały Archeologiczne, t. 27, z. 1.

12. Rożek, M. (1988). Salwator. Zabytki i tradycje Zwierzyńca, Kraków: COiT.

13. Rożek, M. (2005). Kościoły Zwierzyńca, Kraków: WiP.

14. Tumidajski, P. (2005-2006). Romański kościół Najświętszego Salwatora – stan obecnych badań archeologicnych i historycznych. Tygodnik Salwatorski nr 575, 576, 578, 580, 585, 587, 589, 591.

15. Żaki, A. (1956). Badania archeologiczne koło kościoła Salwatora w Krakowie w 1955 r. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 1.