Bractwo św. Anny

„Habent sua fata libelli” – jakże ta starożytna maksyma pasuje do zacnej księgi – Kroniki Bractwa św. Anny. Ostatni do niej wpis datowany jest ponad dwadzieścia lat temu i powstał z okazji wizytacji kanonicznej w parafii Najświętszego Salwatora dokonywanej przez J.Em. Kazimierza Kardynała Nycza – wówczas sufragana krakowskiego, a obecnie metropolity warszawskiego. Z kolei we wcześniejszych wpisach też widać ponad czterdziestoletnią lukę (1948-1992).

Tak się składa, że asumptem do przygotowania kolejnego wpisu we wrześniu AD 2018, jest również kolejna wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez J.E. Damiana Muskusa OFM biskupa pomocniczego krakowskiego.

Rolą kronik (choć zatytułowany „Księga Uchwał Bractwa Św. Anny przy Parafii Najświętszego Salwatora”) jest dokumentowanie ważnych wydarzeń zgodnie z zasadą „verba volant, scripta manent”. Epoka w której przyszło nam żyć zmieniła jednak diametralnie metody i sposoby utrwalania opisów. W „kronice” są „białe plamy” – ale choć brakuje jakichkolwiek wzmianek o wydarzeniach z życia i działalności Bractwa przez te dwie dekady, jednak są one przecież udokumentowane gdzie indziej – w rozproszonych numerach wychodzącego od 1993 roku pisma parafialnego „Tygodnik Salwatorski”, stronie internetowej parafii oraz dość dobrze uporządkowanego archiwum dokumentów Bractwa przechowywanym przez br. Ignacego Cygana. Archiwum „Tygodnika Salwatorskiego” i zasoby internetowe obejmują także dość bogatą dokumentację fotograficzną.

Wszystkie te źródła – wraz z najcenniejszym dla badaczy historycznych bezcennym źródłem jakim są relacje bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń czekają na młodego pasjonata historii, który opracuje – w ramach pracy magisterskiej, a może i doktorskiej – kompletną historię Bractwa Świętej Anny przy Parafii Najświętszego Salwatora, którego korzenie sięgają końca XVI wieku. W każdym razie Piotr Hiacynt Pruszcz w swoich „Kleynotach stołecznego miástá Krakowa” wydanych pierwotnie w 1647 i wznowionych z uzupełnieniami po ponad 100 latach (1754 roku) wśród kościołów, przy których działa Bractwo Świętej Anny oprócz Klasztoru Bernardynów, Kolegiaty Św. Anny, Kościoła Świętego Mikołaja wymienia nasz parafialny Kościół Św. Augustyna i Jana Chrzciciela.

Zanim jednak powstanie takie opracowanie przypomnijmy najważniejsze wydarzenia związane z życiem Bractwa, jakie dokonały się w okresie ostatniego dwudziestolecia.

6 stycznia 1998 – w uroczystość Objawienia Pańskiego podczas Mszy Świętej zmarł nagle Br. Edward Boroń długoletni starszy Bractwa. Funkcję Starszego przejął Br. Kazimierz Koziara

2003 – funkcję starszego Bractwa objął br. Stanisław Kmiecik, a funkcję Skarbnika przejął br. Ignacy Cygan

2010 – do Bractwa przystąpili Jan Polański i Artur Miernik

2012 – nowym proboszczem został ks. Kanonik Stanisław Sudoł. Podjął szereg starań o ożywienie działalności Bractwa i zwiększenie jego liczebości.

2013 – zmarł Br. Starszy Stanisław Kmiecik. Nowym Starszym został Jan Polański a  Podstarszym Artur Miernik

2014 – nowym członkiem bractwa został Włodzimierz Godłowski

2015 – do bractwa dołączyli br. Jan Kowalik i Jan Tutaj (2.03) oraz Jerzy Greń i Witold Machowski (19.04)

2016 – w poczet członków Bractwa przyjęto Włodzimierza Lutomskiego i Edwarda Ziębę (14.02). Po długiej chorobie zmarł br. Władysław Kula (25.06). Większość braci w czarnych żałobnych kapturach odprowadziła go na miejsce wiecznego spoczynku.  Podczas wizyty Papieża Franciszka (Światowe Dni Młodzieży) Bractwo Świętej Anny w strojach liturgicznych oczekujące za barierką obok wrót  wewnętrznego dziedzińca klasztornego (gdzie Ojciec Święty po krótkiej rozmowie z duchowieństwem – Księżmi pracującymi w parafii oraz Matką Przełożoną Zwierzynieckiego klasztoru przesiadł się do swojego „papamobile”) było pierwszą grupą wiernych którą Dostojny Gość pobłogosławił.

2017 – szeregi bractwa wzbogaciły się (19.02) o nowego brata – Przemysława Brożynę. W chwili przyjęcia był i jest nadal najmłodszym członkiem wspólnoty; br Włodzimierz Lutomski wyprowadził się z Krakowa, co uniemożliwia mu wspólne z nami działanie.

2018 – 25.02 Jan Deskur – długoletni redaktor Tygodnika Salwatorskiego, Członek Akcji Katolickiej i Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w naszej Parafii został przyjęty do Bractwa

Obecnie Bractwo Świętej Anny przy naszej parafii liczy 16 braci czynnych

 1. Przemysław Brożyna
 2. Ignacy Cygan
 3. Jan Deskur
 4. Witold Gębala
 5. Włodzimierz Godłowski
 6. Jerzy Greń
 7. Zbigniew Kolarski
 8. Jan Kowalik
 9. Witold Machowski
 10. Artur Miernik
 11. Jan Polański
 12. Antoni Rościszewski
 13. Jan Tutaj
 14. Edward Zięba

oraz dwu braci-Seniorów

 1. Franciszek Jarnihorski
 2. Adam Kurowski

Do głównych zadań braci należy asysta liturgiczna – najbardziej widoczni są podczas zdarzeń przede wszystkim w procesjach eucharystycznych w uroczystość Bożego Ciała i jego oktawie jak również nabożeństwach wielkopostnych – Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej oraz adoracji Grobu Pańskiego podczas Triduum Sacrum oraz innych uroczystościach celebrowanych przez Kościół powszechny i własnych naszej parafii – jak odpust Emaus  czy Triduum Bł. Bronisławy. Występują  wtedy ubrani w białe komże i zielone kaptury z napisem „Fructus Charitatis Salus” (łac. Owocem Miłości Zbawienie). W ten sposób bracia realizują swoją misję nawracania i ewangelizowania (akcentowane jako główne zadanie Bractwa zwłaszcza w XVI i XVII wieku) – nie przez słowa (verba docet, exempla trahunt), ale przykład osobisty zaangażowania w propagowanie tego, co jest szczególnym wyznacznikiem wiary katolickiej – wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Postaciach Eucharystycznych oraz nabożeństwo do Jego Niepokalanej Matki.
Częściowo ze środków zebranych podczas przeprowadzanych przez braci  kwest sfinansowano konserwację baldachimu.

Do stałych wydarzeń od wielu lat należą regularne coroczne spotkanie wszystkich braci z opiekunem – Księdzem Proboszczem trzykrotnie – na spotkaniu opłatkowym i wspólnym śpiewaniu kolęd (najczęściej wraz z inną wspólnotą), na zebraniu roboczym odbywanym zazwyczaj w połowie lutego (brat Starszy oraz Skarbnik przedstawiają wtedy sprawozdania roczne) oraz z okazji święta patronalnego (w niedzielę najbliższą daty 26 lipca – liturgicznego wspomnienia Świętych Joachima i Anny)  na agapie-grillu  (przez kilka lat w posiadłości br. Macieja, a ostatnie dwa w plebańskich ogrodach). Bracia wspierają też organizację Festynów Parafialnych i kiermaszy charytatywnych. Choć nie jest to bezpośrednio związane z przynależnością do Bractwa – należy wspomnieć, że dwu braci spełnia funkcję zakrystianów – br. Maciej w kaplicy Wszystkich Świętych na Cmentarzu Salwatorskim, a br. Antoni w romańskim kościółku Najświętszego Salwatora. Dwaj bracia (Jan i Witold) są natomiast nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej.