Rada Duszpasterska

 

Wybór Rady Duszpasterskiej:

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 10.12.2023 r. do Rady Duszpasterskiej naszej Parafii zostali powołani:

  – Ks. Proboszcz Stanisław Sudoł

  – Filip Banaś

  – Jan Deskur

  – Dorota Kościelniak

  – Witold Machowski

  – Elżbieta Miernik

  – Felicja Niedzielska

  – Janusz Orkisz

  – Halina Podgórni

  – Bogumiła Puchała

  – Maria Różycka

  – Edyta Sąsiadek

  – Michał Sąsiadek

  – Andrzej Skrzyński

  – Maciej Tumidajski

  – Janina Wiercioch

  – Paweł Zorski

Pierwsze spotkanie nowo wybranej Rady odbyło się 10 stycznia 2024 r. Zebraniu przewodniczył  ksiądz Proboszcz Stanisław Sudoł, który nakreślił zadania Rady Duszpasterskiej na najbliższy czas.

Przedmiotem dyskusji na zebraniu były:

 1. Udział członków Rady w liturgii, który obejmuje:
  – Czytanie słowa Bożego i modlitwy wiernych podczas Mszy Świętej,
  – Prowadzenie różańca świętego i  Drogi Krzyżowej w Kościele,
  – Udział w innych uroczystościach kościelnych w Parafii,
  – Udział w procesjach. Ponadto członkowie Rady tradycyjnie budują wspólnie z Akcją Katolicką jeden z ołtarzy na procesję  Bożego Ciała. Wszystkie grupy działające w naszej parafii  wskrzesiły starą tradycję i organizowały Drogę Krzyżową z Kościółka Najświętszego Salwatora na górę św. Bronisławy w piątki przed Niedzielą Palmową.
 2. Udział członków Rady w organizacji spotkań opłatkowych.
 3. Krwiodawstwo. (Organizacja akcji w której cyklicznie przez trzy ostatnie lata w okresie Wielkiego Postu, brało udział i oddało każdorazowo krew 20-30 osób).
 4. Inwestycje w kościele parafialnym.
 5. Inwestycje w kościele Najświętszego Salwatora:
 6. Inwestycje na cmentarzu parafialnym.
 7. Działania  integrujące społeczność parafialną. Pomoc członków Rady w organizacji wspólnych wyjazdów i pielgrzymek.