I Komunia Święta

Dokonuje w naszym życiu duchowym tego,
czego pokarm materialny w życiu cielesnym

 

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia się przez czynności liturgiczne.

Przez konsekrację dokonuje się przeistoczenie (transsubstantiatio) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty i substancjalny, z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii św.:

  • pogłębia zjednoczenie z Panem,
  • gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich,
  • ponieważ zostają umocnione więzi miłości między przyjmującym komunię a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, mistycznego Ciała Chrystusa.

I Komunia św. w Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 31 – Ks. Andrzej Wasilewski-Kruk

Szkoła Podstawowa nr 32 – Ks. Marcin Rozmus

Szkoła Prywatna Salwator – P. Rafał Stasik i ks. Jacek Bernacik

Nie posyłaj dziecka do komunii

Rocznica I KOMUNII ŚWIĘTEJ

31. V. 2020 r. – Niedziela

godz. 9.00. – Szkoła Podstawowa nr 31

godz. 10.30. – Szkoła Podstawowa nr 32 oraz Szkoła Podstawowa SALWATOR

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31SZKOŁA PODSTAWOWA nr 32SZKOŁA PRYWATNA "SALWATOR"
Pierwsze spotkanie formacyjne dla rodziców
(Msza św., konferencja, sprawy organizacyjne)
08.10.2019
(wtorek)
godz. 18.00
14.10.2019
(poniedziałek)
godz. 18.00
08.10.2019
(wtorek)
godz. 18.00
Msza św. z nabożeństwem poświęcenia różańców13.10.2019
(niedziela)
godz. 10.30
20.10.2019
(niedziela)
godz. 10.30
29.09.2019
(niedziela)
godz. 10.30
Msza św. z nabożeństwem poświęcenia medalików08.12.2019
(niedziela)
godz. 10.30
15.12.2019
(niedziela)
godz. 10.30
01.12.2019
(niedziela)
godz. 10.30
Drugie spotkanie formacyjne dla rodziców
(Msza św., konferencja, sprawy organizacyjne)
09.01.2020
(czwartek)
godz. 18.00
13.02.2020
(czwartek)
godz. 18.00
18.02.2020
(wtorek)
godz. 18.00
Msza św. z nabożeństwem poświęcenia świec chrzcielnych i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych12.01.2020
(niedziela)
godz. 10.30
16.02.2020
(niedziela)
godz. 10.30
19.01.2020
(niedziela)
godz. 10.30
Msza św. z nabożeństwem poświęcenia i wręczenia książeczek (modlitewników)08.03.2020
(niedziela)
godz. 10.30
15.03.2020
(niedziela)
godz. 10.30
22.03.2020
(niedziela)
godz. 10.30
Trzecie spotkanie formacyjne dla rodziców
(Msza św., konferencja, sprawy organizacyjne)
23.04.2020
(czwartek)
godz. 18.00
27.04.2020
(poniedziałek)
godz. 18.00
21.04.2020
(wtorek)
godz. 18.00
Próby przed Pierwszą Komunią Świętą04,05,07,08 maja 2020
godz. 16.30
11,13,14,15 maja 2020
godz. 16.30
Pierwsza Spowiedź św.09.05.2020
(sobota)
godz. 10.00
16.05.2020
(sobota)
godz. 10.00
23.05.2020
(sobota)
godz. 10.00
Pierwsza Komunia św.10.05.2020
(niedziela)
godz. 12.00
17.05.2020
(niedziela)
godz. 12.00
24.05.2020
(niedziela)
godz. 12.00
Biały Tydzień
(Msza św. + Nabożeństwo Majowe)
11-15.05.2020
godz. 18.00
18-22.05.2020
godz. 18.00
25-29.05.2020
godz. 18.00

 

 

„Dzielmy się wiarą, jak chlebem”

wierni temu wezwaniu, pragniemy zachęcić Rodziców dzieci pierwszokomunijnych do pochylenia się nad poniższymi tekstami, zredagowanymi przez mamę dziecka komunijnego, która sama przeszła już tę drogę….

Wystarczy 5 minut dziennie,

by lepiej towarzyszyć dziecku w przygotowaniu do tego wyjątkowego dnia, wszak to właśnie Wy, Drodzy Rodzice, jesteście dla nich pierwszymi i najlepszymi katechetami…

 

Pierwsza Komunia Święta