Ruch Czystych Serc Małżeństw

Jesteśmy małżeństwami, które raz w miesiącu razem z naszym duszpasterzem, ks. Jackiem, spotykają się na adoracji i spotkaniu tematycznym w sali przy parafii. Spotkania trwają około dwóch godzin. W czasie spotkań nasze dzieci są pod opieką w przedszkolu Salwator, jeśli macie młodsze dzieci, zachęcamy żeby z tej możliwości skorzystać.

Przyświeca nam charyzmat Ruchu Czystych Serc Małżeństw (RCSM). „Błogosławieni czystego serca”, mówi Jezus, i tacy właśnie chcemy być. Swoją formację opieramy na czterech podstawowych dążeniach (opartych na Modlitwie zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw):
– codzienna lektura Pisma świętego,
– jeden raz w tygodniu dodatkowa Eucharystia (poza Mszą świętą niedzielną),
– jeden raz w tygodniu adoracja Najświętszego Sakramentu,
– comiesięczna spowiedź święta.

Raz do roku w Gródku nad Dunajcem odbywają się letnie rekolekcje RCSM. Stanowią one jedyne w swoim rodzaju przeżycie pozwalające przeżyć bliskie Ruchowi sprawy w dużej, zorganizowanej wspólnocie.
Jeśli chcecie bliżej poznać RCSM, dowiedzieć się więcej o rekolekcjach, przyjść na jedno, dwa lub więcej spotkań bez żadnego obowiązku przychodzenia więcej, jeśli czujecie że Wasze dzieci chcą poznać bliżej nasze dzieci :D, w każdym z tych przypadków połączonych razem czy każdym z osobna, zapraszamy.

 

Najbliższe spotkania:

11 września 2022, godz. 15.00
23 października 2022, godz. 15.00
20 listopada 2022, godz. 15.00

02-04 grudnia 2022 – rekolekcje weekendowe w Krzeszowicach

15 stycznia 2023, godz. 15.00
19 lutego 2023, godz. 15.00
12 marca 2023, godz. 15.00
16 kwietnia 2023, godz. 15.00
21 maja 2023, godz. 15.00

czerwiec 2023 – rekolekcje weekendowe