Bierzmowanie

W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się przez trzy lata (w związku z reformą edukacyjną klasy II i III otrzymają sakrament bierzmowania razem w roku 2018) W przygotowaniu w tym roku uczestniczą uczniowie klas II i III gimnazjum i klas VII szkoły podstawowej. Klasy II i III gimnazjum spotykają się na katechezach i wspólnej modlitwie raz w tygodniu, natomiast klasy VII szkoły podstawowej, raz w miesiącu. Zgodnie z mądrą, katechetyczno-duszpasterską zasadą „Katecheza w szkole – Sakramenty w parafii”. W parafii Najświętszego Salwatora przygotowują się do bierzmowania ci, którzy mieszkają w naszej parafii.
 
PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – 2017/2018 r.
 
KS. TOMASZ – kl.II i III, poniedziałek
Terminy najbliższych spotkań:
nauka rekolekcyjna – poniedziałek (19.03.), godz. 19.30
nauka rekolekcyjna – wtorek (20.03.), godz. 19.30
próba przed bierzmowaniem – środa (21.03.), godz. 19.30
próba przed bierzmowaniem – czwartek (22.03.), godz. 19.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – sobota (24.03.), godz. 18.

 KS. MIKOŁAJ

SPOTKANIE MŁODZIEŻY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KL. VII – 4.X.2017 r. – ŚRODA – 19.00. 

Spotkania odbywają się w salce Pod Plebanią