Bierzmowanie

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu, Jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:

 • głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
 • ściślej wszczepić w Chrystusa,
 • umocnić naszą więź z Kościołem,
 • włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Czas trwania przygotowania: dwa lata

 

Pierwszy rok przygotowania – minimalny wiek to VII klasa Szkoły Podstawowej.

Drugi rok przygotowania – minimalny wiek to VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie pierwszego roku przygotowania.

 

Kto może się przygotowywać do bierzmowania w parafii Najświętszego Salwatora?

Zgodnie z mądrą, katechetyczno-duszpasterską zasadą „Katecheza w szkole – Sakramenty w parafii”, w parafii Najświętszego Salwatora przygotowują się do bierzmowania tylko ci, którzy mieszkają w naszej parafii.

 

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania w pierwszym roku przygotowań (klasa VII):

 1. Obecność na spotkaniach;
 2. I piątki miesiąca/uwielbienie;
 3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
 4. Nabożeństwa różańcowe w październiku, roraty w okresie Adwentu, Droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, nabożeństwa majowe;
 5. Pytania do bierzmowania.

 

SPOTKANIA KLASA VII:

 • 30 września (spotkanie organizacyjne)
 • 8 października, piątek godz. 19.00 spotkanie na Auli z Tomaszem Samołykiem
 • 5 listopada Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 • 3 grudnia Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 • 4 lutego Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 • 18 lutego Uwielbienie godz. 19.00 w kościele
 • 4 marca Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 • 1 kwietnia Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 • 20 maja Uwielbienie godz. 19.00 w kościele
 • 3 czerwca Msza św. godz. 18.00 i spotkanie

 

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania w pierwszym roku przygotowań (klasa VIII):

 

 1. Obecność na spotkaniach;
 2. I piątki miesiąca/uwielbienie;
 3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
 4. Nabożeństwa różańcowe w październiku, roraty w okresie Adwentu, Droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, nabożeństwa majowe;
 5. Pytania do bierzmowania.

 

SPOTKANIA KLASA VIII:

 1. 27 września (spotkanie organizacyjne)
 2. 1 października Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 3. 8 października Spotkanie z Tomaszem Samołykiem o 19.00
 4. 15 października Uwielbienie godz. 19.00 w kościele
 5. 5 listopada Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 6. 26 listopada Spotkanie na salce o 18.30
 7. 3 grudnia Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 8. 16 grudnia Msza św. o 18.00 i spotkanie
 9. 10 stycznia spotkanie na salce o 18.30
 10. 4 lutego Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 11. 18 lutego Uwielbienie godz. 19.00 w kościele
 12. 4 marca Msza św. godz. 18.00 i spotkanie
 13. 18 marca Uwielbienie godz. 19.00 w kościele
 14. 28 marca spotkanie w kościele o 18.30
 15. 31 marca spotkanie w kościele o 18.30
 16. 4 kwietnia spotkanie w kościele o 18.30
 17. 7 kwietnia godz. 18.00 bierzmowanie

DLA TYCH, KTÓRZY ZAKOŃCZĄ PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W KLASIE VIII PRZYGOTOWALIŚMY CIEKAWĄ PROPOZYCJĘ WYJAZDU: PIELGRZYMKI DZIĘKCZYNNEJ ZA DAR BIERZMOWANIA DO RZYMU

 

 

Chętni mogą zgłaszać się osobiście, przynosząc wypełnioną kartę uczestnika i zaliczkę (w dowolnej wysokości) ks. Marcinowi Napora, tel. 788615554.

karta uczestnika wyjazdu

PROGRAM-WYJAZDU-DO-WŁOCH