Bierzmowanie

Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu, Jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:

 • głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
 • ściślej wszczepić w Chrystusa,
 • umocnić naszą więź z Kościołem,
 • włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

Czas trwania przygotowania: dwa lata

 

Pierwszy rok przygotowania – minimalny wiek to VII klasa Szkoły Podstawowej.

Drugi rok przygotowania – minimalny wiek to VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie pierwszego roku przygotowania.

 

Kto może się przygotowywać do bierzmowania w parafii Najświętszego Salwatora?

Zgodnie z mądrą, katechetyczno-duszpasterską zasadą „Katecheza w szkole – Sakramenty w parafii”, w parafii Najświętszego Salwatora przygotowują się do bierzmowania tylko ci, którzy mieszkają w naszej parafii.

 

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania w pierwszym roku przygotowań (klasa VII):

 1. Obecność na spotkaniach;
 2. I piątki miesiąca/uwielbienie;
 3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
 4. Nabożeństwa różańcowe w październiku, roraty w okresie Adwentu, Droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, nabożeństwa majowe;
 5. Pytania do bierzmowania.

 

Wymagania dla kandydatów do bierzmowania w pierwszym roku przygotowań (klasa VIII):

 

 1. Obecność na spotkaniach;
 2. I piątki miesiąca/uwielbienie;
 3. Spowiedź regularna, niedzielna msza św.;
 4. Nabożeństwa różańcowe w październiku, roraty w okresie Adwentu, Droga krzyżowa w okresie Wielkiego Postu, nabożeństwa majowe;
 5. Pytania do bierzmowania.