Bierzmowanie

Umacnia i powoduje wzrost
życia nadprzyrodzonego:
zamienia nas w żołnierzy Chrystusa

 

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby:

  • głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
  • ściślej wszczepić w Chrystusa,
  • umocnić naszą więź z Kościołem,
  • włączyć nas bardziej w jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.
W naszej parafii przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa dwa lata.

Minimalny wiek do przyjęcia tego sakramentu to ósma klasy szkoły podstawowej.

Pierwszy Rok przygotowania – minimalny wiek to VII klasa Szkoły Podstawowej

Drugi Rok przygotowania – minimalny wiek to VIII klasa Szkoły Podstawowej oraz zaliczenie Pierwszego Roku przygotowania.

Zgodnie z mądrą, katechetyczno-duszpasterską zasadą „Katecheza w szkole – Sakramenty w parafii”.
W parafii Najświętszego Salwatora przygotowują się do bierzmowania tylko ci, którzy mieszkają w naszej parafii.
 

SPOTKANIE PRZYGOTOWUJĄCE DO BIERZMOWANIA DLA KLASY VII – 19 KWIETNIA, O GODZ. 17.45