Pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów;
zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej.
Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła.
[KKK 1684]

 

 

  1. Pogrzeb zmarłego z terenu naszej parafian:

W możliwie najszybszym terminie rodzina zmarłego ustala termin z Zarządem Cmentarza na którym ma zostać pochowana osoba zmarła. Rodzina proszona jest o zawiadomienie parafii w godzinach urzędowania kancelarii o terminie i miejscu pogrzebu.

  • Przychodząc do parafii należy zabrać ze sobą do wglądu akt zgonu zmarłego.
  • Jeśli pogrzeb ma odbyć się na Cmentarzu Salwatorskim należy przedłożyć dokument stwierdzający prawo do pochówku w danym grobie (powinien być obecny osobiście dysponent grobu). W innym przypadku wystarczy podać termin ustalony z zarządem innego cmentarza.

 

  1. Pogrzeb zmarłego spoza naszej parafii, który ma zostać pochowany na Cmentarzu Salwatorskim:

Formalności związane z wydaniem zgody na pochówek osoby zmarłej na Cmentarzu Salwatorskim oraz ustaleniem terminu pogrzebu, można dokonać w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.

  • Aby ustalić termin ceremonii pogrzebowej oraz otrzymać zgodę na pochówek należy przedłożyć dokument stwierdzający prawo do dysponowania danym grobem (powinien być osobiście obecny dysponent grobu).
  • Formalności związane z posługa kapłana i organisty w czasie pogrzebu oraz wpisaniem faktu zgonu do ksiąg parafialnych załatwia się w parafii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej.

UWAGA! Sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego grobu, wniesienia opłat, ekshumacji czy remontów można załatwić tylko w czasie pracy Zarządu Cmentarza Salwatorskiego.