Chrzest

 

Sakrament chrztu św. sprawowany jest w czasie mszy św. w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 13.15.

Dziecko do chrztu powinni zgłosić rodzice (przynajmniej jedno z nich).

Zgłaszając dziecko należy przedstawić:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki)
  • data i miejsce ślubu
  • zaświadczenia chrzestnych z parafii zamieszkania o tym, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (jeśli chrzestni mieszkają poza parafią Najświętszego Salwatora)
  • pozwolenie na chrzest – jeśli miejsce zamieszkania dziecka znajduje się poza parafią Najświętszego Salwatora

Mając na uwadze wagę sakramentu chrztu i dobre jego przeżycie, rodzice dziecka i rodzice chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie chrzcielnej, w poniedziałek poprzedzający niedziele chrzcielną, o godz. 18.45, w kościele sióstr Norbertanek.

Zobacz terminy:  katechezy chrzcielne