Kaplica Wszystkich Św. – Cmentarz Salwatorski

FORMALNOŚCI POGRZEBOWE NA CMENTARZU SALWATORSKIM

Pogrzeby na tutejszym cmentarzu odprawiane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 14.00.
Datę i godzinę pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej – ul. Kościuszki 88.

 

Wtorek  16.00 – 17.30.
Środa  16.00 – 17.30
Piątek   9.00 – 10.30

Przy ustaleniu daty i godziny, parafia wystawia pozwolenie na pochowanie ciała w grobie. W tym celu należy przedstawić akt własności grobu. W razie jego braku, zgodę wyda tylko ks. Proboszcz w godzinach urzędowania Zarządu Cmentarza.

Zgodę na pochowanie zmarłego wraz z kartą zgonu dla celów pochówku, należy przedstawić p. Grabarzowi.

Rodzina przed pogrzebem powinna skontaktować się z p. Kościelnym.
Jeżeli zmarły był tutejszym parafianinem należy również przedstawić w kancelarii odpis aktu zgonu i poprosić na pogrzeb p. Organistę.

Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii -sprawy pogrzebu i Organisty – załatwić należy w parafii zamieszkania zmarłego.