Akcja Katolicka

Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło ewangelizacyjnej misji Kościoła katolickiego, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych. Mimo ich braku, w ciągu wieków odegrało ono olbrzymią rolę. Nawet w okresach zawirowań religijnych, istniała grupa ludzi pracujących na rzecz ewangelizacji. Przykładem może tu być działalność choćby tzw. Trzecich Zakonów – tercjarzy św. Franciszka i św. Dominika, znane są też prace świeckich na polu działalności charytatywnej. Dopiero w XIX w. podjęto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób doszło do kształtowania się ogólnego ruchu pod nazwą akcji katolickiej.

Gdy papież Pius X zaproponował ją Kościołowi, chodziło o akcję katolicką (pisaną małą literą), rozumianą jako aktywność apostolską wiernych świeckich. Z czasem uświadomiono sobie, że tego rodzaju działalność nie jest w pełni możliwa bez struktur organizacyjnych, które w sposób wyraźny ukształtowały się dopiero za pontyfikatu Piusa XI. Wtedy zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej. Nie było pod tym względem ścisłej konsekwencji. Np. o wielu organizacjach ściśle współpracujących z Akcją Katolicką i realizujących jej program mówiono, że są one Akcją Katolicką. Dziś to wyrażenie faktycznie należy traktować jako nazwę zastrzeżoną dla konkretnej organizacji, choć trzeba ją również widzieć w kontekście szerszym. W tym szerszym ujęciu byłyby to ponadto inne ruchy katolików świeckich, upowszechniające wartości chrześcijańskie w życiu publicznym.

 

KS. PROBOSZCZ
ASYSTENT KOŚCIELNY

 

CZŁONKOWIE AKCJI KATOLICKIEJ

 

TUMIDAJSKI MACIEJ – PRZEWODNICZĄCY AKCJI KATOLICKIEJ 

 

1. DESKUR STANISŁAW

2. DESKUR JAN

3. ORKISZ JANUSZ

4. RYBICKA DANUTA

5. SKRZYŃSKA BARBARA

6. SKRZYŃSKI ANDRZEJ

7. SKRZYŃSKA MARIA 

8. SKRZYŃSKI JAN

9. STARMACH TERESA

10. STRUTYŃSKA KRYSTYNA

11. TOPÓR MĄDRY ROMAN 

12. ZORSKI PAWEŁ 

 

O NAS

Działamy nieprzerwanie już 19 lat. Pierwsze spotkanie parafialne kandydatów – założycieli POAK na Salwatorze odbyło się 14 IV 1999 r. W chwili powstania oddziału POAK było nas 25 osób oraz 3 osoby kandydujące.

Na dzień dzisiejszy aktywnie działa w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej jedynie 9 – 10 osób.
Są to: Jan Deskur, Urszula Łacheta Janusz Orkisz, Teresa Starmach, Krystyna Strutyńska, Maciej Tumidajski, Ewa Wożniacka, Paweł Zorski, Barbara i Andrzej Skrzyńscy.
Do tego dochodzą osoby spoza Akcji, często współmałżonkowie, dzieci i członkowie rodzin.

Akcja katolicka ściśle współpracuje z radą duszpasterską. Kilka osób z naszego grona jest jej członkami. To samo dotyczy redakcji Tygodnika Salwatorskiego (państwo Barbara i Andrzej Skrzyńscy i Jan Deskur).

Pomimo podejmowaniu prób zachęcania parafian do wstępowania w szeregi Akcji Katolickiej, nie ma chętnych do aktywnej działalności. Daje się zauważyć charakterystyczną postawę wyrażającą się w stwierdzeniu „ chętnie coś pomogę, ale nie chcę się angażować na stałe”.

Jednakże, niezależnie od problemów personalnych, od roku 1999 do czasu obecnego podejmujemy różnego rodzaju działalność, której celem jest dążenie do integracji mieszkańców dzielnicy w ramach wspólnoty parafialnej. Są to na przykład kiermasze wartościowych książek, często połączone z okolicznościowymi wystawami, z których uzyskane dobrowolne datki w całości przeznaczamy na zorganizowanie spotkania dzieci z rodzin naszej parafii ze Świętym Mikołajem.

Wielkim wyzwaniem dla POAK było aktywne włączenie się organizację Światowych Dni Młodzieży i przyjęcie oraz zorganizowanie pobytu dla uczestników. Na terenie parafii gościliśmy ok. 800 młodych osób w większości z krajów Ameryki Środkowej i Południowej oraz z Francji, Włoch.

Od kilkunastu lat członkowie Akcji Katolickiej prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w przedostatni piątek Wielkiego Postu. Od trzech lat postanowiliśmy wyjść poza mury kościoła i w ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem organizujemy „terenowe” nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważanie poszczególnych Stacji prowadzone jest na trasie od kościoła Najśw. Salwatora do kaplicy bł. Bronisławy pod kopcem im. Tadeusza Kościuszki.  Wspólne przeżywanie Męki Jezusa wraz z parafianami, zaproszonymi siostrami Serafitkami i mieszkańcami Krakowa cieszy się z roku na rok coraz większą frekwencją.

POAK wznosi corocznie na święto Bożego Ciała ołtarz polowy na dziedzińcu klasztornym.

Co roku, nieprzerwanie od 1999 organizujemy wizyty św. Mikołaja w Salwatorskiej parafii. Spotkania, obok wsparcia materialno-podarunkowego dla dzieci z gorzej sytuowanych rodzin w parafii, mają spełniać również rolę edukacyjną, utrwalającą wizerunek Mikołaja, jako świętego biskupa, a nie krasnala w czerwonym kubraczku. Ostatnio spotkania organizujemy wspólnie z sekcją charytatywną.

Przez kolejne lata w spotkaniu ze św. Mikołajem udział brało od 40 do 70-ciu dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z naszej parafii. W ostatnich trzech latach „mikołajowa akcja” objęła liczniejsze, bo 150 osobowe grono dzieci z całej parafii.

Przez cały rok liturgiczny członkowie Parafialnego Oddziału uczestniczą w spotkaniach modlitewnych dla parafian, organizowanych przez ks. Proboszcza; m.in. rozważaniu tajemnic różańcowych, adoracji Najświętszego Sakramentu.