Pielgrzymka do Łagiewnik 11.04.2024r.

Po raz kolejny w czwartek po niedzieli Miłosierdzia Bożego, to jest 11.04.2024 r., pielgrzymi z Parafii Najświętszego Salwatora uczestniczyli w mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Nasz proboszcz, Stanisław Sudoł, odprawiając mszę św. modlił się i intencji wszystkich parafian. Po Eucharystii odmówiliśmy, przed relikwiami św. siostry Faustyny, koronkę do Miłosierdzia Bożego.

fot: Jacek Zduń