Procesja w dniu Wszystkich Świętych 2023 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że śmierć nie jest końcem ludzkiej egzystencji, ponieważ powołaniem człowieka jest życie wieczne

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem w tym dniu wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami.

W naszej Parafii tradycją jest popołudniowa procesja po cmentarzu Salwatorskim. Odbyła się ona również w tym roku.

fot: Jacek Zduń