Wielki Czwartek 14.04.2022 r.

Czwartek to początek Triduum Paschalnego, najważniejszy okres w życiu liturgicznym Kościoła. W Wielki Czwartek wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę, podczas której ustanowienie zostały sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, milkną na trzy dni organy oraz dzwonki. Aż do sobotniej Wigilii Paschalnej w kościele będzie panować cisza, a ołtarz i tabernakulum pozostaną puste. Pan Jezus, ukryty od postacią chleba, zostaje przeniesiony do ciemnicy. Tam też jest adorowany przez wiernych aż do uroczystości Wielkiego Piątku.

fot. Jacek Zduń