Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

Jak poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego Sakrament Bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Dzięki temu wierzący może, głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa oraz włącza nas bardziej w Jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

W naszej wspólnocie Sakramentu Bierzmowania 23 młodym chrześcijanom 11 kwietnia 2019 roku, udzielił Biskup Jan Szkodoń. W homilii podkreślał znaczenie świadectwa. Odwołując się do zwyczaju zasłaniania krzyży, mówił o tym że człowiek wierzący może być kimś dzięki komu inni odkryją Jezusa i będą mogli zobaczyć w pełni miłości płynącej z krzyża. Biskup przestrzegał jednak, że może być tak iż nasze życie, postępowanie przysłaniać będzie Ewangelię, miłość Chrystusa będzie przez nas zasłonięta dla naszych braci i sióstr. Przywołał również słowa św. Jana Pawła II: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”, to lekcja dla każdego z nas, abyśmy dzielili się naszą wiarą z innym.

Ksiądz Proboszcz Stanisław Sudoł dziękując Księdzu Biskupowi w imieniu całej wspólnoty parafialnej za przybycie i posługę sakramentalną, złożył również życzenia nowo bierzmowanym. Przywołał słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Starym Sączu podczas kanonizacji św. Kingi w 1999 roku: „Nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!”.

Nowo bierzmowana młodzież przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu przez 2 lata w czasie spotkań formacyjnych prowadzonych najpierw przez ks. Mikołaja, a następnie przez ks. Marcina.

Wszystkim nowo bierzmowanym życzymy obfitości łask bożych i otwartości na działanie Ducha Świętego w ich życiu.

 

Tekst: ks. Andrzej

Zdjęcia: Piotr Tumidajski