Oktawa Bożego Miłosierdzia

W czwartek, 27.04.17 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 17.00.

parafianie wzięli udział we mszy św.

odprawionej przez ks. proboszcza Stanisława Sudoła w intencji całej wspólnoty parafialnej.

o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi,

św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójcy Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Amen.

 

 zdj. Jacek Zduń