NOWY KONFESJONAŁ

„Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest wewnętrzne wyzwolenie i prawdziwa radość, nie zapominajcie o sakramencie pojednania. W nim kryje się tajemnica ciągłej młodości duchowej”

(św. Jan Paweł II, Kowno, 06.09.1993)

 

Sakrament pokuty i pojednania jest darem Boga, który pierwszy nas umiłował. W czasie wyznania grzechów, człowiek doświadcza nie tylko duchowej ulgi, ale przede wszystkim bliskości miłosiernego Boga. Dlatego miejsce przeżywania tego sakramentu powinno sprzyjać temu doświadczeniu.

W naszym kościele pojawił się więc nowy konfesjonał, który ma pomóc w przeżywaniu tego ważnego sakramentu. Takie miejsce ułatwi spowiedź osobom starszym i chorym, ponieważ można w nim usiąść oraz mówić głośniej. Bardziej komfortowa będzie spowiedź również dla tych, którzy potrzebują więcej czasu na duchową rozmowę.

 

Modlitwa przed spowiedzią:

Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym poznał moje grzechy, a szczególnie wszystkie grzechy śmiertelne, ich liczbę i okoliczności. 
Porusz moje serce, abym za grzechy szczerze żałował. 
Umacniaj we mnie szczere pragnienie poprawy, abym na przyszłość unikał wszystkich grzechów i okazji do nich.
Pobudź moją wolę, abym moje grzechy pokornie, odważnie i z żalem serca wyznał. 
Spraw Panie, abym się szczerze przygotował do spowiedzi, z Tobą się pojednał i dostąpił Twojego pokoju. 
Proszę Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.
Amen.

 

Aby godnie i owocnie przystąpić do progu konfesjonału musimy spełnić kilka bardzo ważnych warunków, bez których spowiedź jest niepełna i tym samym nieważna.

Warunki dobrej spowiedzi:

* Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.

* Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.

* Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.

* Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).

* Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 

Nowy konfesjonał wykonany z drzewa dębowego, został ufundowany przez Rodziców – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 31, 32 i Szkoły Prywatnej „Salwator”, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. w naszym kościele.

Bóg zapłać.