Niedziela Palmowa

kończy okres Wielkiego Postu,

a  rozpoczyna Wielki Tydzień.

 

Jakże blisko jesteśmy tych najboleśniejszych chwil w życiu Pana Jezusa, tych ostatnich trzech dni Jego ziemskiego życia.

Sześć dni przed uroczystością Paschy, Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy, a zebrany tłum z gałązkami palmowymi w rękach, wyszedł mu na spotkanie, wołając:

„Hosanna, Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (J.12-13).

 

Na pamiątkę tych wydarzeń, 9.04.br. w naszej świątyni uczestniczyliśmy w procesji

z palmami i mszy św. z czytaniem Męki Pańskiej.

 

zdj.Ewa Wiatr