Niedziela Misyjna

30.10.16 r. w naszej parafii gościliśmy Siostry ze Zgromadzenia Córek Miłości Służebnic Ubogich – Kanosjanki. Siostry w swoim świadectwie przybliżyły nam charyzmat swojego zgromadzenia, którego jednym z podstawowych zadań jest głoszenie Chrystusa w odległych krajach misyjnych. Na długo w sercu pozostaną nam słowa św. Magdaleny di Canossa, założycielki Sióstr Kanosjanek, która często podkreślała – „Jezus nie jest kochany, gdyż nie został poznany”.

Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym, to widzimy ogrom Jego miłości, która daje godność i nas umacnia, a równocześnie czujemy, że ta miłość, która wypływa z Jego przebitego serca, rozlewa się na cały lud Boży i na całą ludzkość. Wtedy czujemy też, że On chce się nami posłużyć, aby przybliżać się coraz bardziej do swojego umiłowanego ludu (por. Evangelii gaudium, 268) oraz do tych, którzy Go szczerym sercem szukają. W nakazie Jezusa „Idźcie” widzimy scenariusze i ciągle nowe wyzwania ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wszyscy członkowie Kościoła są powołani do głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo życia. Szczególnie zaś osoby konsekrowane są zaproszone do słuchania głosu Ducha Świętego, który je wzywa, by poszły na peryferie, do ludzi, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia. (Z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 18 października 2015 roku)

 

zdj. Ewa Wiatr