MŁODZI ŚWIATU

W niedzielę 16 lipca w naszej parafii kazania głosił

ks. Jan, Salezjański misjonarz, który od 45 lat przebywa na misjach w Peru, w mieście Piura.

 

Prośbę o modlitwę i wsparcie placówki misyjnej skierowały dwie wolontariuszki Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”, Joanna Kownacka i Maria Zych, które przez najbliższy rok, będą służyć w Peru swoją pomocą dzieciom i młodzieży z najuboższych dzielnic.