Koścół Najświętszego Salwatora

Zakończyliśmy prace konserwatorskie

przy XVII – wiecznym ołtarzu drewnianym, polichromowanym

i pozłacanym z obrazem „Pana Jezusa Ukrzyżowanego z grajkiem”

XVII – wiecznej ambony drewnianej w kościele Najświętszego Salwatora.

 

 

Prace prowadziła Pani mgr Marta Żurowska – artysta, konserwator dzieł sztuki.