Konserwacja figury MB

 

Z prac nad kamienną figurą Najświętszej Panny Marii na dziedzińcu kościelnym w zespole Klasztoru Sióstr Norbertanek w Krakowie  

 

NIEPOKALANA DZIEWICO

CO ŚWIAT ROZWESELASZ

MATKO PIĘKNEJ RADOŚCI

BŁOGOSŁAW NASZE ZABAWY MŁODZIEŃCZE

 

NA PAMIĄTKĘ TRZYDZIESTOLECIA ISTNIENIA ZWIĄZKU MŁ. P. i R.

UFUNDOWAŁ HR KSAWERY MILIESKI                  29 V 1937 R

1906 -1936

Dzieje pomników, przydrożnych figur , krzyży i kapliczek silnie wpisują się w zawiłe i nierzadko dramatyczne  dzieje naszej Ojczyzny. Stanowiąc nieodłączny element  naszego,  polskiego krajobrazu, skrywają w sobie nieopowiedziane historie. W rytmie codzienności bezwiednie mijamy milczące  „kamienie”,  nie zdając sobie sprawy z ich ukrytego bogactwa i treści jakich są  ,,przekaźnikami’’.  Dlaczego akurat tutaj je ustawiono, a może stały gdzie indziej ? Wędrówki pomników,  jak choćby kolumny z figurą Matki Boskiej Łaskawej ustawionej przez Niemców w 1941 r. na rogu Plant krakowskich  i wylotu ul. Jagiellońskiej ,  a  pierwotnie stojącej na cmentarzu przy kościele Mariackim , następnie przeniesionej na ul. Kapucyńską . Czy też figury Św. Jana Nepomucena z narożnika muru obwodowego tutejszego klasztoru na który, trafił dopiero w 1909 r. a wcześniej ustawiony był w murowanej, rokokowej kaplicy na środku rozebranego , kamiennego mostu na Rudawie . Zdarzały się i bardziej zawiłe przypadki kiedy figura nie dość że zmieniała lokalizację, przy okazji też zmieniała się osoba przedstawionej postaci. Takim ciekawym przykładem może być renesansowa statua króla Dawida z korpusu kaplicy Zygmuntowskiej , która na przełomie XVII i XVIII wieku trafiła do założenia sióstr Klarysek w Grodzisku koło Skały , tam funkcjonował już jako Henryk Brodaty. Obecnie możemy ją oglądać z powrotem na Wawelu we wnętrzach na wystawie  „Wawel Zaginiony”  , skąd inąd na wystawie tej zaprezentowano wiele przykładów wawelskich „eksportów” odnajdywanych  przez historyków w Zatorze, Staniątkach a także wydobytych wprost z ziemi, podczas prowadzonych tam badań archeologicznych.

Kamienna figura Najświętszej Marii Panny , stojąca na dziedzińcu kościelnym na Salwatorze również jest takim „importem” . Wg zapisu w Karcie Zabytku,  do lat 70 tych XX wieku w obecnym miejscu , znajdowała się studnia. Na archiwalnych fotografiach  z lat 50-tych (?) widać w tym miejscu żeliwną pompę posadowioną na betonowej cembrowinie.

 

Rzeźba Matki Bożej pochodzi z terenu Zwierzynieckiego Klubu Sportowego , gdzie została ustawiona  29  maja 1937 roku,  z okazji trzydziestolecia  istnienia związku  Mł. P. i R. z fundacji Ksawerego Milieskiego.  Do dnia dzisiejszego przy Błoniach , pozostało widoczne od ul. Focha , niewielkie założenie  na planie półkola wraz z kamiennym  impostem , na którym  pierwotnie  posadowiono figurę i na którym znajduje się powyższa inskrypcja . W okresie stalinowskim, na skutek prowadzonej wówczas polityki wymierzonej na walkę z kościołem katolickim,  rzeźbę usunięto z terenu klubu sportowego i przeniesiono do pobliskiego klasztoru Sióstr Norbertanek na Salwatorze. Według słownych relacji, w drugiej połowie lat 60-tych znajdowała się jeszcze w krużgankach tutejszego Klasztoru.

Kamienna figura Najświętszej Marii Panny wykonana została w całości z wapienia pińczowskiego w stylu akademickim. Rzeżba jest pełnoplastyczną figurą wielkości naturalnej (178 cm) ,stojącą na globie . Postać została ujęta frontalnie i całopostaciowo , zwrócona w stronę wejścia na dziedziniec.  Twarz o rysach regularnych , włosy proste opadające na plecy i ramiona w falujące kosmyki.  Ubrana w długą suknię okrytą płaszczem, draperie szat o łagodnych, spokojnych spływach, boki płaszcza o lekkich, falująco modelowanych fałdach. Powyrzej bioder przepasana gładkim paskiem .Figura nie jest polichromowana , lecz w kilku miejscach odnaleziono ( zapewne wtórne)  ślady pobiały wapiennej .   Poniżej globu , na prostokątnej dwustopniowej podstawie impost prostokątny bez inskrypcji. Całość spoczywa na betonowym cokole z piaskowcowym obramieniem i osadzonym kutym, żelaznym ogrodzeniem zdobionym , stylizowanymi mosiężnymi gałkami .W betonowym cokole znajduje się zagłębienie na kwiaty.

Przed impostem osadzono misę  o eliptycznym kształcie, dekorowaną ceramiczną mozaiką i spiętą mosieżną opaską. Wnętrze misy do niedawna pełniło rolę doniczki na kwiaty, po usunięciu ziemi odsłoniły się dwie miedziane dysze i uszczelniona powierzchnia ścian. W trakcie prac konserwatorskich ustalono iż spod cokołu, zapewne z istniejącej poniżej studni doprowadzono do nich rury z wodą. Znaczyłoby to iż niegdyś misa pełniła funkcję małej fontanny .

Figurę Marii wykuto z jednego bloku kamienia, z wapienia pińczowskiego, skały osadowej zawierającej w swej strukturze szczątki szkieletów obumarłych morskich organizmów. Ze względu na swą budowę , kamień ten ulega niekorzystnemu, wpływowi zanieczyszczonego powietrza. Kwaśne deszcze rozpuszczały węglanowe spoiwo wapienia powodując wżery na powierzchni. Takie zjawiska obserwujemy szczególnie na górnych elementach, eksponowanych powierzchniach – głownie na głowie, twarzy , ramionach , dłoniach i stopach  figury. Zawieszone w powietrzu pyły, aerozole zawierające związki węgla , sadze osadzały się na szorstkim podłożu, wypełniając jego powierzchnię. Dodatkowo na całej powierzchni figury widoczne są ciemnoszare zacieki sadzy, obniżające odbiór estetyczny i zacierające plastykę rzeźby. Od strony północnej występują zazielenienia – miejsca pokryte przez siedliska bytujących tam mikroorganizmów. Mchy i porosty wczepiają się do podłoża, dodatkowo utrzymują stale jego zawilgocenie, tworząc ciemne plamy doprowadzają do utraty czytelności a również znacznie obniżają  jej estetykę.

Forma rzezby nosi ślady uzupełnień, powierzchnia kamienia miejscami zwietrzała, pokryta zaciekami i porostami. Figura  spoczywa na dwustopniowej podstawie złożonej z bloków ugrowego piaskowca  obecnie poszarzałego . Poniżej impostu leży betonowy cokół, jego powierzchnia  była pokryta  spękaniami i zabrudzona. W jego wnętrzu korodujące, metalowe rury doprowadziły do znacznych spękań. Kute ogrodzenie obecnie nosi już ślady korozji i przetarć czarnego lakieru a także deformacji, wygięć ozdobnych elementów.

 

Sukcesywnie, obiekt poddawany jest zabiegom konserwatorskim, mającym na celu poprawę jego stanu technicznego i estetycznego. Równolegle sporządzana jest dokumentacja rysunkowa i fotograficzna rejestrująca stan zachowania obiektu na każdym z etapów prac:

Podklejanie łusek i spękań kamienia

Usuwanie zanieczyszczeń / nawarstwień pochodzenia organicznego – zielonych zacieków, mchów i porostów z powierzchni kamienia

Oczyszczanie powierzchni obiektu na mokro i na sucho

Usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia atmosferycznego

Usuwanie i wymiana odspojonych i spękanych kitów mineralnych i wypełnień, zwietrzałych zapraw

Odsalanie obiektu metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska

Zabezpieczenie powierzchni kamienia  przeciw mchom i porostom

Konsolidacja wybranych , osłabionych partii kamienia,

Uzupełnianie ubytków formy zaprawą, o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych i uziarnieniu, imitującym barwę kamienia

Zabezpieczenie powierzchni kamienia przed działaniem wody

Oczyszczanie metalowego ogrodzenia z wykwitów korozji i odspojonych warstw lakierów, malowanie lakierem  w kolorze czarnym  półmatowym  lub czarno-grafitowym.

Polerowanie  i zabezpieczanie antykorozyjne , ozdobnych  mosiężnych gałek znajdujących się na narożnikach ogrodzenia.

Konsolidacja i wypełnianie spękań i ubytków betonowego cokołu

Usunięcie ziemi z wewnętrznych rabatek i zastąpienie jej skrzynkami na kwiaty.

Pionowe ściany cokołu zostaną pomalowane farbą mineralną , barwy

piaskowej zbliżonej do pierwotnej kolorystyki figury.

 

PS.: Za pośrednictwem Sz. Redakcji chciałbym prosić Czytelników o przekazywanie informacji i archiwalnych fotografii na temat figury ( na adres dsmg43@interia.pl).

mgr szt. Dominik Synowiec

konserwator dzieł sztuki

kolejne etapy renowacji figury