KLUB SENIORA – O NAS

Klub działa piąty rok. Jest absolutnie swobodnym zgromadzeniem osób, które chcą być uczestnikami spotkań. Nikt nie musi się do niego zapisywać, nie ma także legitymacji, świadczącej o przynależności. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki o godz. 16,30.

Klub działa dzięki pracy ludzi dobrej woli. Ks. Proboszcz nie tylko w pełni zaakceptował propozycję zorganizowania klubu, ale stał się jego zaangażowanym przewodnikiem.

Do „kapituły” klubowej należą najbardziej aktywne osoby: Józefa Wyrwa („minister spraw socjalnych”, finanse, kawa, herbata), Ewa Stella –Sawicka („minister sztuki filmowej” dostarczenie odpowiednich filmów), Bogumiła Puchała („minister spraw personalnych” – organizowanie uroczystości solenizantów lub jubilatów),  Felicja Niedzielska („minister kultury” – wyjścia na wystawy, do muzeów),  koordynatorami są Barbara i Andrzej Skrzyńscy.

Spotkania klubowe mają różny charakter . Największym zainteresowaniem cieszy się cykl „Tajemnice krakowskich kościołów”; dzięki Księdzu Proboszczowi  w czasie zwiedzania kościoła lub klasztoru mamy okazję zajrzeć do niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika skarbów.

Najczęściej spotkania odbywają się w pięknej „Sali pod plebanią”. Dzięki społecznej postawie wielu ludzi z terenu Krakowa i parafii, możemy klubowiczom zaproponować wykłady o różnorodnej tematyce. Bardzo popularne, co jest zrozumiałe ze względu na wiek seniorów,   są wykłady lekarzy: kardiologów, internistów, onkologów, geriatrów, okulistów, akustyków (badanie słuchu), dietetyków. Często wykłady kończą się indywidualnymi poradami, a nawet wizytami słuchaczy u specjalistów.

Wachlarz tematów wykładów jest bardzo szeroki: Biblia (ks. Tomasz, „Data narodzenia Jezusa” J. Grodziałkowskiego), Ziemia Święta i Bliski Wschód (wstrząsająca prelekcja Krystyny Słoczyńskiej o Syrii przed wojną i czasie wojny), Papież Jan Paweł II (opowieść D. Rybickiej, należącej do „Rodzinki” ks. Wojtyły),  historia sztuki (Joanna Utzig „Drzewo Jessego” w kościele mariackim), architektura („Z czego zbudowano kościół Najświętszego Salwatora” (geologiczny wykład J. Bromowicza), krajoznawcze (Pustynie, Mongolia, Litwa, Łotwa i Estonia) to tylko niektóre przykłady.

Barbara Skrzyńska