Jezus żyje

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie,

przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował

i to nas, umarłych na skutek występków,

razem z Chrystusem przywrócił do życia.

Ef 2, 4 – 5

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas,

w którym szczególnie doświadczamy miłosiernej miłości Boga.

W tym wyjątkowym, świątecznym czasie pragniemy życzyć

doświadczenia Bożego i ludzkiego miłosierdzia.

Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza zdrowiem,

radością i siłą do podejmowania codziennych wyzwań

i świadczenia o Bogu, który jest miłością,

a światło wielkanocnego poranka oświetla

wasze rodziny, domy i miejsca pracy,

aby stawały się dla wszystkich bramami miłosierdzia.

 

Radosnych i głęboko przeżytych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Infułat Jerzy Bryła                                    Ks. Stanisław Sudoł – proboszcz parafii

 

Ks. Ryszard Pływacz

Ks. Tomasz Gędłek

Ks. Krzysztof Krawczyk