Emaus

W Poniedziałek Wielkanocny, 17 04.2127 r.

w naszej Parafii  przy klasztorze Sióstr Norbertanek obchodziliśmy odpust zwany Emaus.

Pierwsza wzmianka o odpuście pochodzi z rękopisu Giovanniego Paolo Mucantiego – sekretarza legata papieskiego, który przebywał w Krakowie w latach 1596 – 1597.

 

Uroczystą sumę odpustową o godz. 12.00 odprawił i Słowo Boże wygłosił Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita krakowski.

 

fot. Stanisław Malik