Droga Krzyżowa

18 marca w piątek, o godz. 1900

Parafialna Droga Krzyżowa

przeszła z kościoła Najświętszego Salwatora,

al. Waszyngtona do kaplicy bł. Bonisławy.

 

 zdj. Ewa Wiatr