Droga Krzyżowa

W  piątek, 7 kwietnia 2017 r., o godz. 1900,  parafianie z naszej parafii Najświętszego Salwatora mogli uczestniczyć w terenowej Drodze Krzyżowej zorganizowanej przez członków Akcji Katolickiej.

Trasa prowadziła wzdłuż wzgórza bł . Bronisławy, od kościoła Najświętszego Salwatora do kaplicy bł. Bronisławy pod Kopcem Kościuszki.

 

Rozważania poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej czytali przedstawiciele wspólnot parafialnych.

 

 

zdj. Jacek Zduń (z) i Ewa Wiatr