Drodzy Parafianie

„Boże Narodzenie to tajemnica miłości”

św. Jan Paweł II

 

Święta Bożego Narodzenia, wprowadzają nas

w wielką tajemnicę wiary o Bogu szukającym człowieka.

Emanuel – Bóg z nami, rodzi się w Betlejem,

aby przynieść Światu miłość i pokój.

Wchodzi w historię człowieka

i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

 

Dzieląc się tą radością, życzymy,

aby Nowonarodzony Zbawiciel

znalazł godne mieszkanie w naszych sercach.

 

 

Niech miłość, którą Bóg obdarzył człowieka,

rozlewa się w nas i wokół nas,

abyśmy byli świadkami dla ludzi

potrzebujących umocnienie i nadziei.

Niech przez nasze świadectwo żywej wiary,

spływa na wszystkich ludzi Chrystusowy pokój

rozpalając w nich ten sam płomień,

który ożywiał zebranych wokół żłóbka w Betlejem.

 

Niech Boża Dziecina błogosławi Wam,

Waszym Bliskim i całej naszej wspólnocie parafialnej

w Nowym Roku.

 

Z pamięcią w modlitwie

 

ks. infułat Jerzy Bryła                              ks. Stanisław Sudoł – proboszcz

 

ks. Tomasz

ks. Ryszard

ks. Krzysztof