CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ

Drodzy Parafianie

Liturgia oktawy Wielkanocy nieustannie powtarza:

„Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział”.

Kościół, świadomy znaczenia

owego zbawczego wydarzenia,

które zmieniło bieg historii, jednoczy się z Tą,

która najpełniej towarzyszyła Jezusowi

w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Każdy z nas zatrzymuje się przed pustym grobem,

aby rozważać największy cud,

jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa.

 

Niech Maryja Panna, cichy świadek tej tajemnicy,

pomaga nam przylgnąć do Tego, który umarł

i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka.

Niech będzie naszą Nauczycielką i Przewodniczką w wierze,

niech nas wspiera w chwilach wątpliwości i pokus.

Niech nam wyjedna pogodę ducha,

której nie zdoła zniweczyć żaden lęk,

gdyż rodzi się ona z pewności,

że Chrystus naprawdę zmartwychwstał.

                                                                          Św. Jan Paweł II

 

W roku ważnych rocznic Maryjnych

życzymy radosnych i głęboko przeżytych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

Z pamięcią w modlitwie

ks. Stanisław Sudoł

proboszcz parafii

 

ks. infułat Jerzy Bryła

ks. Tomasz

ks. Ryszard

ks. Mikołaj