Chrystus przyszedł

„Dlatego musiał się upodobnić
pod każdym względem do braci,
aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem
wobec Boga dla przebłagania za grzech ludu„
                                                            Hbr  2,17Boże Narodzenie jest pamiątką narodzin Chrystusa,
który przyszedł na świat po to,
aby obdarzyć go miłosierdziem i łaską,
ale także wezwaniem do ufnego przyjęcia przez nas przesłania,
które dał nam przez swoje narodzenie.Z tej okazji w imieniu Księży pracujących
w naszej wspólnocie parafialnej
życzę, aby Światło Bożego Miłosierdzia,
które zabłysło w noc betlejemską,
rozpalało większą wiarę w naszych sercach,
budziło miłosierdzie względem bliźnich
i rodziło pokój w naszych domach i całym świecie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i obfitości łask na każdy dzień Nowego Roku

ks. Stanisław Sudoł
proboszcz