ogłoszenia parafialne

cmentarz salwator

wyszukiwarka grobów

wyszukiwarka grobow

błogosławiona bronisława

galeria zdjęć

przyjazne linki

Regulamin Cmentarza

 Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy,

należy uszanować jego świętość i zachować spokój.

Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj naszej modlitwy.

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

 

2. Cmentarz jest otwarty w godzinach:

   listopad – marzec 8.00 – 17.00

   kwiecień – październik 8.00 – 20.00

 

3. Cmentarzem zarządza Ksiądz Proboszcz, który przyjmuje w kancelarii parafialnej,

    ul. Kościuszki 88;

    tel. 12 424 43 60

   wtorek godz. 16.00 – 17.30

   środa godz. 16.00 - 17.30

   piątek godz.   9.00 – 10.30

 

 

4. Wszystkie pogrzeby należy uzgodnić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania

    Zarządu Cmentarza oraz:

 

    poniedziałek godz. 16.00 - 17.30

    wtorek godz. 16.00. - 17.30.

    środa godz. 16.00 – 17.30

    czwartek godz. 16.00 – 17.30

    piątek godz. 9.00. - 10.30.

    sobota godz. 9.00 – 10.30

 

 

5. Warunkiem pochowania zmarłego na cmentarzu jest posiadanie dokumentu

    stwierdzającego prawo dysponowania grobem.

 

 

 

6. Dysponent grobu jest zobowiązany do opłacenia dzierżawy za miejsca grobowe:

 

    grobowiec – co 50 lat

    grób ziemny – co 20 lat

    Jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona przez opłacenie, Zarząd Cmentarza traktuje to,

    jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

 

7. Dysponent grobu zobowiązany jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego

    obejścia.

 

 

 

8. W Zarządzie Cmentarza można:

 

  • przedłużyć opłatę za dzierżawę miejsca grobowego,

  • uzyskać zgodę na budowę nowego nagrobka,

  • uzyskać zgodę na remont nagrobka,

  • uzyskać zgodę na ekshumację zwłok,

  • nabyć niszę grobową w kolumbarium.

 

 

9. Kamieniarze wykonujący nagrobki maja obowiązek przeprowadzenia konsultacji z panem

    Grabarzem odpowiedzialnym za wymiary nawierzchni.

 

 

 

10. Zarząd Cmentarza prosi, aby dbać o piękno, porządek Salwatorskiej Nekropolii, na której

    spoczywają zasłużeni dla Kościoła i Ojczyzny.

 

    Wszystkie odpady i nieczystości należy składać do kontenera umieszczonego przy bramie

    cmentarza.

 

 

11. Zabrania się:

 

  • wjazdu rowerami i pojazdami mechanicznymi,

  • samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów,

  • wprowadzania na teren cmentarza zwierząt,

  • handlu i wszelkich czynności naruszających powagę miejsca.