Wtorek z Błogosławioną Bronisławą

Msza św. z Nowenną do bł. Bronisławy w każdy wtorek o godz. 18.00

 

 

 

Błogosławiona Bronisława – urodziła się w pierwszych latach XIII stulecia (przyjmuje się rok 1204) jako córka Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów na Śląsku opolskim. W szesnastym wieku roku swojego życia wstąpiła do klasztoru Panien Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Tam przez czterdzieści lat jaśniała heroicznymi cnotami zjednoczeniem z Bogiem, który powołał ją do siebie 29 sierpnia 1259 roku. 23 sierpnia 1839 roku Święta Kongregacja Obrzędów zatwierdziła wydanym dekretem cześć oddawaną przez sześć wieków Bronisławie. Ojciec Święty Grzegorz XVI zaliczył ją do rzędu Błogosławionych Patronów Polski.

Więcej informacji na stronie Sióstr Norbertanek.

 

 

 

 

Litania do Bł. Bronisławy

Błogosławiona Bronisławo – Módl się za nami
Oblubienico Jezusa Ukrzyżowanego
Wierna służebnico Niepokalanej
Ozdobo Zakonu Norbertańskiego
Strażniczko klasztoru zwierzynieckiego
Drogowskazie świętości
Świątynio żywej wiary
Oazo nadziei i ufności
Pochodnio Bożej miłości
Wzorze pokory i posłuszeństwa
Zwierciadło ludzkiej godności
Przykładzie dobrowolnego ubóstwa
Lilio czystości
Pokutująca za grzechy świata
Nauczycielko cierpliwości
Lekarko chorych
Obrono dobrej sławy
Matko sierot i osób samotnych
Apostołko pojednania i braterstwa
Przyjaciółko młodzieży i ludzi dobrej woli
Opiekunko ludu krakowskiego
Patronko Narodu Polskiego

My grzeszni przez Ciebie Boga prosimy, – Przyczyń się za nami

Zrozumienie sensu życia – Uproś nam u Boga
Umiejętność odczytywania znaków czasu
Pokój i sprawiedliwość
Życzliwość i miłość dla bliźnich
Zdolność do ofiar i poświęceń
Roztropność w działaniu
Prostolinijność w postępowaniu
Odpowiedzialność za otrzymane zdolności
Wierność życiowemu powołaniu
Wrażliwość na sprawy zbawienia
Łaskę chrześcijańskiej śmierci

C: Módl się za nami bł. Bronisławo
L: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
C: Módlmy się. Panie Jezu Chryste który powiedziałeś:
Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój
na każdy dzień i niech Mnie naśladuje,

udziel nam łaski, abyśmy za przykładem
bł. Bronisławy dźwigali krzyże naszego
życia z pełnym poddaniem się Twojej
świętej woli, która nas wiedzie do
wiecznych radości, gdzie Ty żyjesz
i królujesz, Bóg na wieki wieków.
Amen.

 

Nowenna do Bł.Bronisławy

  1. Dzień Wiary

Błogosławiona Bronisławo, która w świetle wiary poznawałaś jasno wysoką wartość dóbr wiecznych a znikomość doczesnych i dlatego już w zaraniu życia porzuciłaś świat ze wszystkimi jego bogactwami i rozkoszami, a wybrałaś Jezusa i skarby wieczne dla siebie, wyproś mi wiarę żywą, która by mną kierowała w krótkiej pielgrzymce tego życia i doprowadziła mnie do szczęścia wiecznego w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielka ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Nadziei

Błogosławiona Bronisławo, która ufając w pomoc Bożą współpracowałaś wiernie z łaskami otrzymanymi, pełniąc dobre uczynki i ćwicząc się w cnotach, aby w ten sposób uświęcić swą duszę, wyjednaj mi wielką ufność w Bogu, zwłaszcza w trudnych okolicznościach życia, gorliwość w spełnianiu obowiązków i wszystkie łaski potrzebne do zbawienia mej duszy.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Miłości

Ukochana Oblubienico Ukrzyżowanego Zbawiciela błogosławiona Bronisławo, która pragnąc oddać miłość za miłość krzyżowałaś swe niewinne ciało przez umartwienia, a wznosząc ustawicznie swe serce ku Bogu wypalałaś je w ogniu Jego najczystszej miłości, uproś mi tak gorącą miłość, która by mnie kierowała ku Bogu za życia, a kiedyś połączyła mnie z Nim na wieki.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Pokory

Najpokorniejsza Służebnico Boża, błogosławiona Bronisławo, która wzgardziłaś wielkością tego świata, aby Dzielic ukrycie i upokorzenia Słowa Wcielonego na ziemi, wyproś mi łaskę pokory, poznanie i ukochanie mej nędzy, cierpliwość w upokorzeniach i doświadczeniach życia i wieczną chwałę w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Modlitwy

Błogosławiona Bronisławo, która tak ukochałaś modlitwę, że prawie nieustannie jej oddawałaś z największą rozkoszą serca swego, otrzymując w nagrodę wielkie łaski od Pana Boga, wyjednaj mi łaskę modlitwy, umiejętność serdecznego obcowania z Panem Bogiem i wszystkie łaski, potrzebne do uświęcenia mej duszy.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień cierpliwości

Wielka miłośnico Krzyża Jezusowego błogosławiona Bronisławo, która rozumiejąc wartość cierpienia, przyjmowałaś chętnie z reki Bożej zesłane Ci krzyże, a nawet sama zadawałaś sobie różne cierpienia z miłości ku Bogu, uproś mi podanie się woli Bożej we wszystkich przeciwnościach i przykrościach tego życia, aby one oczyściły mą duszę i przymnożyły mi szczęścia w niebie.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Miłosierdzia

Opiekunko do Ciebie się uciekających błogosławiona Bronisławo, która z sercem współczującym spieszyłaś zawsze na pomoc wszystkim wzywającym Ciebie, wstaw się za mną do Ojca miłosierdzia i wyproś mi odpuszczenie grzechów, zbawienie duszy i cnotę miłosierdzia dla bliźnich.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień czci Najświętszej Dziewicy

Ukochana córko Najświętszej Panny błogosławiona Bronisławo, która tak serdecznie kochałaś i czciłaś Matkę Najświętszą nie tylko białym habitem zakonnym, ale też życiem niewinnym i czystym, a w zamian otrzymałaś różne dowody miłości od tej niebieskiej Matki, uproś mi prawdziwe nabożeństwo do tej Niepokalanej Dziewicy, która jest i moją Matką.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

  1. Dzień Wytrwania

Błogosławiona Bronisławo, która za godne noszenie krzyża otrzymałaś tę wielką łaskę za życia, że Chrystus Pan upewnił Cię, iż będziesz Jego chwałę dzieliła po śmierci, a mimo to wytrwałaś do ostatniej chwili w wiernej służbie Bogu i najdoskonalszym spełnianiu swoich obowiązków, wyproś mi łaski potrzebne do wytrwania w dobrym do końca, śmierć szczęśliwą i żywot wieczny.

Uproś mi też łaskę …, o którą z wielką ufnością udaję się do Ciebie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

MODLITWA

Cudna lilio polskiej ziemi, błogosławiona Bronisławo, w ręce Twoje wzniesione w błagalnej modlitwie, składamy losy naszej Ojczyzny, Zbyś jej wypraszała nieustannie łaski potrzebne do pokonania wszystkich nieprzyjaciół i do wytrwania w wiernej służbie Bogu. Uproś i nam, byśmy złączeni prawdziwą miłością chrześcijańską, mogli kiedyś cieszyć się wraz z Tobą posiadaniem i oglądaniem Pana Boga na wieki w niebie. Amen.