Wizytacja Kanoniczna

W dniach od15 do 17 września w naszej parafii przeżywaliśmy wizytację kanoniczną, której przewodniczył

J.E. ks. bp Damian Muskus.

Ks. Biskup spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych, działających przy naszym kościele, ze Służbą Liturgiczną Ołtarza. W czasie niedzielnych mszy św. głosił kazania i udzielał indywidualnego błogosławieństwa wszystkim Parafianom.

Program wizytacji

15 – 17 WRZEŚNIA 2018

„Nie ma dla nas nic ważniejszego niż to:
dać się Bogu umiłować do końca i tą miłością dzielić się z braćmi”
bp Damian Muskus

15 września 2018 – SOBOTA

15.00 – spotkanie z Siostrami – Instytut Niepokalanej Matki Kościoła – ul. Królowej Jadwigi 148

16.00 – spotkanie z III Zakonem św. Franciszka – ul. Lelewela 19

17.00 – spotkanie z katechetami, Akcją Katolicką, Bractwem św. Anny, Zespołem Charytatywnym, Redakcją Tygodnika Salwatorskiego, Parafialnym Klubem Seniora, Poradnictwem Rodzinnym, Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii św., Służbą Kościelną

19.30 – spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską

 

16 września 2018 – NIEDZIELA

07.30 – Powitanie ks. Biskupa, Msza św. z kazaniem
Bractwo św. Anny, Akcja Katolicka, Parafialny Klub Seniora, Redakcja Tygodnika Salwatorskiego
Indywidualne błogosławieństwo

09.00 – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwo starszych małżeństw obchodzących rocznicę (od 26 do 50-lecia i więcej)

10.30 – Msza św. rodzinna z kazaniem dla dzieci i błogosławieństwo dzieci i rodziców

11.15 – Msza św z kazaniem (kościół Najświętszego Salwatora)

12.00 – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwo młodszych małżeństw obchodzących rocznicę (od 1 do 25-lecia)

13.15 – Msza św. z kazaniem i błogosławieństwo osób chorych, starszych i samotnych
Spotkanie ze Wspólnotą Żywego Różańca

16.00 – wizyta u Sióstr Norbertanek

17.00 – wizyta u Sióstr Serafitek

18.00 – spotkanie ze Służbą Liturgiczną Ołtarza – ministranci, lektorzy, scholka

19.00 – Msza św. z kazaniem dla młodzieży
Indywidualne błogosławieństwo

 

17 września 2018 – PONIEDZIAŁEK

09.00 – spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 31 – ul. Prusa 18

10.00 – spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej nr 32 – ul. Królowej Jadwigi 78

11.00 – spotkanie w Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla – al. Focha 33

12.00 – wizyta w Przedszkolu Sióstr Serafitek

Spotkanie z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 20 – ul. Senatorska 35

 

zdj. Ewa Wiatr