WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W PARAFII

NAJŚWIĘTSZEGO SALWATORA

od 6.IV. – NIEDZIELA  do 9.IV. – ŚRODA

PROWADZIŁ

KS.  DR  ANDRZEJ KASZYCKI

KANCLERZ KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH

 

zdj. Ewa Wiatr