Wielki Czwartek

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej.

 

Wspominamy wydarzenia z Wieczernika:

ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.

W tym dniu pamiętamy o naszych kapłanach.

 

 

zdj. Jacek Zduń (z) i Ewa Wiatr