Warto było zobaczyć

W ramach obchodów Dnia Papieskiego
12.10.br., po mszy św. o godz. 11,15
wszyscy chętni mogli zwiedzić
kościół Najświętszego Salwatora
i jego najstarsze fragmenty znajdujące się  w podziemiach.
Do godz. 17.00 pani Przewodnik opowiadała
o powstaniu i dziejach naszej parafialnej, XII wiecznej, świątyni.

 

zdj. Ewa Wiatr