W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

15 września 2018 r. parafianie Najświętszego Salwatora uczestniczyli w koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem naszego ks. proboszcza Stanisława Sudoła.

 

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójcy Jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

 

zdj. Jacek Zduń