W godzinie Miłosierdzia

„…umiłowana córko Serca Mojego, tyś jest Mi ochłodą wśród strasznych mąk.(Dz 1058)

– O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego

                                        miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć

                                        w Mój śmiertelny smutek, w tej godzinie nie odmówię duszy

                                        niczego, która Mnie prosi przez Mękę Moją..”.(Dz 1320)

 

W czwartek, 12.04.18 r., w tygodniu Bożego Miłosierdzia, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godz. 17.00. przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w koncelebrowanej mszy św. pod przewodnictwem naszego ks. proboszcza Stanisława Sudoła, odprawianej w intencji całej wspólnoty parafialnej, kapłanów, sióstr zakonnych, wszystkich małżeństw, młodzieży, dzieci, starszych, chorych, samotnych o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II.

Po Eucharystii i koronce do Miłosierdzia Bożego można było ucałować relikwie św. Siostry Faustyny.

 

zdj. Jacek Zduń