W drodze do Pragi

W dniach 10 – 13 sierpnia z parafii Najświętszego Salwatora grupa parafian, pod przewodnictwem

ks. proboszcza Stanisława Sudoła, pielgrzymowała do Pragi.

 

W drodze do stolicy Czech nawiedzili Sanktuarium:

św. Anny Samotrzeciej,  Nawiedzenia NMP w Bardo i  Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach.

Zwiedzili kopalnię złota w Złotym Stoku, a na zasłużony odpoczynek dojechali do Srebrnej Góry.

 

zdj. A.Cyganik (c), A.Kajda (k), E.Wiatr