TYGODNIK SALWATORSKI

Już od 25 lat nasz tygodnik  w każdą niedzielę jest do dyspozycji parafian. Powstał z inicjatywy ks. Infułata Jerzego Bryły, który w jesieni 1994 roku namówił do stworzenia czasopisma Piotra Boronia. Pierwszy numer ukazał się na święta Bożego Narodzenia .

Początkowo był wydawany jako wkładka parafialna do Tygodnika Źródło. Po nawiązaniu współpracy z Wydawnictwem AA Andrzeja Mardyły, który zaoferował druk gazety, usamodzielnił się całkowicie. Redaktorem naczelnym był Piotr Boroń, a w skład redakcji wchodzili: Bogumiła Szewczyk, Agata Dolipska, Jan Deskur, Paweł Hajto i Łukasz Strutyński. Z redakcją współpracowała bardzo liczna grupa młodzieży. Wydarzenia dokumentowali swymi zdjęciami Stanisław Malik i Piotr Tumidajski.

W 2005 roku  w związku z wyborem do Senatu Piotr Boroń przekazał prowadzenie redakcji Bogumile Szewczyk. Redagowała ona Tygodnik przez 9 lat, lecz problemy zdrowotne zmusiły ją do złożenia rezygnacji z tej funkcji. Ostatni numer przez nią złożony wyszedł  14 września 2014 roku.

Wydawało się, że Tygodnik  przestanie istnieć. Zwróciliśmy się do  ks. Proboszcza z propozycją kontynuowania czasopisma mającego już 20 letnią historię. Udało się i kolejny numer wyszedł na następną niedzielę.

Obecnie redakcję tworzą; Barbara Skrzyńska, Felicja Niedzielska, Krzysztof Bar, Jan Deskur, Krzysztof Korzeniak i Andrzej Skrzyński. Do grona stałych współpracowników należą: Maria Gracja Krzyżanowska, Dorota Jasińska i Jerzy Pulchny. Pełna lista autorów tekstów i zdjęć to kilkadziesiąt osób. W przeciwieństwie do pierwszych lat działania Tygodnika, są to większości osoby starsze i brak wymiany pokoleniowej może być problemem przy kontynuowaniu wydawnictwa.

Tygodnik przedstawia wydarzenia w parafii, w kościele krakowskim i polskim. Zamieszczamy informacje o pracy Episkopatu, publikujemy niektóre teksty Konferencji Episkopatu Polski, ale także artykuły.

System pracy redakcji polega na tym, że numer gazety na kolejny tydzień opracowuje redaktor prowadzący, (czyli co tydzień kto inny), co pozwala na przedstawianie różnych punktów widzenia na zawartość gazety. Tygodnik liczy najczęściej 12 stron. Przedstawiamy postacie świętych i wielkich ludzi Kościoła. Stałe pozycje to: ogłoszenia parafialne  i wybór wiadomości z Krakowa (Co Było, Jest i Będzie).

Numery świąteczne (zwyczajowo; czerwony i zielony).są drukami kolorowymi. Jeśli uzyskamy dodatkowe środki, udaje się czasem wydrukować kolorową okładkę.