Triduum ku czci św. Bronisławy

W dniach od 1. do 3. września, w naszej parafii, w kościele Sióstr Norbertanek, przeżywaliśmy Triduum ku czci bł. Bronisławy.

1.09., czwartek, o godz. 1800, mszy św. przewodniczył

Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Zając.

2.09.,piątek, msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks .infułata Jerzego Bryły.

3.09., sobota, msza św. z udzialem dominikanina o. Marcina.

 

zdj. Stanisław Malik i Ewa Wiatr (e)

 

Codzienna Adoracja