Tak bardzo umiłował …

Z naszej parafii, 12 marca o godz. 830, jak co roku, w czasie Wielkiego Postu, wyruszyła z Ks. Stanisławem  Sudołem – proboszczem parafii pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.

O godz. 1000 uczestniczyliśmy w mszy św. przed cudownym obrazem Matki Bożej, a następnie idąc śladami Jezusa Chrystusa rozważaliśmy Jego mękę i śmierć na Krzyżu.

 

Dróżki Kalwaryjskie, dają nam szczególną okazję do przeżycia męki Pana Jezusa. Jezus cierpiał straszliwie od momentu, gdy szedł z uczniami do Wieczernika, potem na modlitwę w Ogrójcu, gdy został pojmany, związany i prowadzony przed sąd.

Cierpiał, gdy był odsyłany od jednego sędziego do drugiego, okrutnie biczowany i ukoronowany cierniem.

Cierpiał, gdy wyszydzony, zelżony i upokorzony, wziął ciężki krzyż na swe skrwawione ramiona i niósł go, by na nim, za nas, umrzeć. Za nas, których tak bardzo umiłował.

 

 

zdj. Jacek Zduń