Symbole ŚDM w Parafii

W poniedziałek, 18.07 br., od godz. 630 do godz. 2100

przeżywaliśmy peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży: drewnianego Krzyża oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

Czas peregrynacji był okazją do wspólnej i indywidualnej modlitwy w naszej świątyni wokół Krzyża i Ikony w intencji Ojca św. Franciszka, organizatorów, młodzieży całego świata, naszej wspólnoty parafialnej i naszych bliskich.

Mogliśmy uczestniczyć w:

Mszy św. – o 630, 800, 18.00

Wspólnie odmówić: Anioł Pański – o 1200,

Koronkę do Miłosierdzia Bożego – 1500,

Różaniec prowadzony przez Wspólnoty Żywego Różańca – o 900, 1100, 1300, 1700,

oraz o godz. 2000 uczestniczyć w rozważaniach Drogi Krzyżowej prowadzonej przez młodzież naszej parafii pod kierunkiem ks. Krzysztofa i akompaniamencie sióstr: Tymoteuszy i Leonardy.

Po Apelu Jasnogórskim pożegnaliśmy Symbole, które specjalnym samochodem pojechały do kolejnej parafii.

Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani), które w okresie przygotowań pielgrzymują po kraju, który organizuje spotkanie młodych.

Drewniany krzyż, wykonany w 1983 roku na obchody Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia Ojciec Święty po zakończeniu jubileuszu, w Niedzielę Zmartwychwstania powierzył młodzieży Krzyż Roku Świętego, mówiąc:

„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusieumarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

św. Jan Paweł II, Rzym, 22 kwietnia 1984

Do dziś krzyż był już obecny na wszystkich kontynentach, także w krajach doświadczanych wojnami i konfliktami.

Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2003 r. papież powierzył młodym kopię ikony Matki Bożej Salus Populi Romani, najbardziej czczonego wizerunku Maryi we Włoszech, by wraz z krzyżem wędrowała po świecie.

„Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem, Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy.”

św. Jan Paweł II, orędzie na ŚDM 2003 roku

Peregrynacja symboli ŚDM jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania kraju – gospodarza do Światowych Dni Młodzieży. W naszym Kraju, symbole pielgrzymują od diecezji do diecezji, od miasta do miasta od Niedzieli Palmowej 13 kwietnia 2014roku, kiedy na Placu Św. Piotra w Rzymie młodzież z Brazylii przekazała je młodym Polakom.

 

zdj. Ewa Wiatr