Świąteczne porządki

W przededniu Wielkiego Tygodnia, p. Marian i grupa parafian, społecznie uporządkowała plac wokół Krzyża Misyjnego, a także przy kościółku Najświętszego Salwatora została wykonana i zamontowana tablica

z krótką historią naszego zabytku.