Spowiedź

Przywraca nam życie nadprzyrodzone,
stracone poprzez grzech

Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:

  • pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje łaskę,
  • pojednanie z Kościołem,
  • darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne,
  • darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu,
  • pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa,
  • wzrost sił duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Ze spowiedzi w naszej parafii można skorzystać podczas każdej Mszy św.

W Pierwszy Piątek miesiąca: 6.30 – 8.30 oraz 17.00 – 18.30