Spowiedź

Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych.
św. Augustyn

Ze spowiedzi w naszej parafii można skorzystać podczas każdej Mszy św.

W Pierwszy Piątek miesiąca: 6.30 – 8.30 oraz 17.00 – 18.30