Służba Liturgiczna

Spotkania

Ministranci młodsi – poniedziałek – 17.00 – spotkanie formacyjne

Ministranci starsi i Lektorzy – formują się we wspólnocie Oazowej

Kandydaci – poniedziałek – 19.00

Chętnych chłopców do Służby Liturgicznej Ołtarza prosimy o kontakt z Księdzem Opiekunem.

 

Opiekun: ks. Andrzej Wasilewski-Kruk

 

Może i Ciebie Pan Jezus powołuje do służby przy Jego ołtarzu. Przyjdź i zobacz !

 

Kim jesteśmy?

Grupą (kandydatów, ministrantów i lektorów), pomagających swoją służbą w liturgiach i nabożeństwach. Na cotygodniowych spotkaniach zdobywamy niezbędną wiedzę religijną i liturgiczną.

Czym się zajmujemy?

Jako Liturgiczna Służba Ołtarza podejmujemy się służby na Mszach świętych oraz podczas innych nabożeństw liturgicznych, aby (jeśli to możliwe) na każdym nabożeństwie było przynajmniej dwóch posługujących ministrantów lub lektorów. W tym celu wyznacza się tzw. dyżury. W niedziele, tj. w dni upamiętniające zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz w uroczystości i święta uczestnictwo we Mszy świętej oraz służba przy ołtarzu jest naturalną powinnością wynikającą z przykazania, które przypomina by „dni święte święcić”. Ponadto jesteśmy zobowiązani, by przynajmniej raz w tygodniu podczas dni powszednich pełnić służbę i być pomocą dla kapłana sprawującego Eucharystię. Podejmowane przez ministrantów dyżury w tygodniu mają na celu przede wszystkim pogłębienie relacji z Bogiem, a także są wyrazem odpowiedzialności i troski ministranta o liturgię Mszy świętej – liturgię, która jest stanowiona, by Bogu składać dziękczynienie.

Dodatkowe dyżury w tygodniu mają sprawić, by służba przy ołtarzu Pana nie była tylko odświętnym zwyczajem, ale – coraz świadomiej przeżywana – stała się zalążkiem ku coraz to dojrzalszej wierze.

 

Nasi patronowie:

św. Tarsycjusz

św. Dominik Savio

 

10 ZASAD MINISTRANTA

1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
2.  Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
4.  Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5.  Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
6.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7.  Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8.  Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9.  Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10.Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.