Scholka

Co to jest schola?

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.
Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.
Zdolności muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

W naszej parafii scholę prowadzi i duchową opiekę sprawuje ks. Marcin Rozmus oraz Siostra Alicja i Siostra Benedykta

_______________________________________________________________________________

W Czernej

„Matko, która nas znasz

 z dziećmi Twymi bądź…

 Matko do Syna Twego nas prowadź!”

 

Nasza parafialna schola z Rodzinami,

w sobotę 17 marca, wyjechała do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, aby tam uczestniczyć we Mszy św.

i towarzyszyć Panu Jezusowi w Drodze Krzyżowej.

Była również okazja zwiedzić sanktuarium, karmelitańskie muzeum oraz Kopalnię Wapienia w pobliskich Czatkowicach.

Wszystko działo się pod czujnym okiem Księdza Marcina, z modlitewnym wsparciem Sióstr.

Mroźny był czas, lecz radość wspólnoty rozgrzała nasze serca.

tekst i zdj. ks. Marcin

_______________________________________________________________________________

DZIĘKUJĘ CI JEZU

„Świeć gwiazdeczko mała świeć,

do Jezusa prowadź mnie”

Słowa tej znanej dzieciom pastorałki zaprowadziły wszystkich uczestników Rodzinnej Mszy św. na Salwatorze do bożonarodzeniowej szopki.

7 stycznia 2018, kiedy w całym Kościele obchodzono święto Chrztu Pańskiego, dzieci wraz z rodzicami pokłoniły się dzieciątku adorując nasz parafialny żłóbek.

W ten właśnie sposób była okazja podziękować Panu Jezusowi, że przyszedł na świat, aby nas zbawić, że stał się człowiekiem – jednym z nas – aby swoim ubóstwem nas ubogacić.

Dziękowaliśmy również za dar sakramentu chrztu świętego, dzięki któremu nie tylko jesteśmy dziećmi naszych rodziców, ale staliśmy się prawdziwymi dziećmi Boga. Dobrze, że zostaliśmy ochrzczeni, bo usłyszeliśmy dokładnie te same słowa, które usłyszał Jezus podczas chrztu w Jordanie: „Jesteś mój Syn umiłowany”. Jestem kochany przez Pana Boga zawsze i wszędzie, cokolwiek by się nie działo. Jestem Bożym dzieckiem, dlatego moje życie jest wartościowe.

Na koniec adoracji przy żłóbku podziękowaliśmy za to, że Pan Jezus narodził się w rodzinie. Dzięki temu dowartościował nasze rodziny. Pokazał, że każda rodzina jest dla Niego bardzo ważna.

Po Adoracji nasza parafialna schola zaśpiewała kilka kolęd, a zebrani w kościele wierni nagrodzili ją gromkimi brawami. A jest za co, ponieważ nasza schola z miesiąca na miesiąc się rozrasta. Gromadce 20 dziewcząt akompaniują już dwie gitary, instrumenty perkusyjne, klawiszowe, flet poprzeczny i skrzypce.

Pozostaje życzyć naszej scholii, aby tak samo dynamicznie rozwijała się chwała Boża, którą wyśpiewują na każdej

Rodzinnej Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10.30.

zdj. i tekst ks. Marcin 

_______________________________________________________________________________

Wąwóz Homole

Wspierając duszpasterstwo parafialne dzieci i młodzieży, angażując się w prowadzenie scholii i różnych grup mamy okazję, aby jeszcze bardziej poznać Boga, drugiego człowieka i piękny świat. I tak stało się w ostatnich dniach czerwca, gdy osiemnastego, z grupą 37 osobową wyruszyłyśmy na pielgrzymkę.

Celem naszym był Wąwóz Homole. Miejsce bardzo piękne, urocze i warte odwiedzenia. Po zakończonej wędrówce odbyła się Eucharystia, w scenerii strumyka, skał, kwiatów… Woda wypływająca spod kamienia ołtarzowego przypominała myśl Kościoła, że Eucharystia jest źródłem, z którego wszystko wypływa.

Następnie udaliśmy się do Nowego Targu skosztować lody i z radością zakończyliśmy dzień u stóp Matki Bożej Ludźmierskiej. Nie zabrakło też pysznych kiełbasek, które mogliśmy przyrządzić w malowniczo położonej miejscowości Odrowąż. Był czas także na bliski Polakom mecz piłki nożnej. O wyniku nie będziemy pisać, ale warto było zobaczyć akcję na boisku w wykonaniu dzieci i rodziców. Bogu niech będą dzięki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

s. Leonarda

zdj. ks.Krzysztof